Dette opplyser avdelingsingeniør Monica Åsheim ved teknisk etat.

Les mer om vannforsyning og drikkevann.