Kulturlandskap på Engan

Kurset i taktekking foregår i det utvalgte kulturlandskapet på Engan.

Med never og torv

På kurset lærer man å tekke tak på gammelmåten, med never og torv. Kurset er for håndverkere, eiere og andre interesserte. Det foregår på Engan, og avsluttes med åpen tekkedag på lørdag.

Tekkingen skjer på en sommarfjøs som nylig er gjenreist.

Arrangør er Bygningsvernprosjektet, Bodø kommune, i samarbeid med eier og Sørfold kommune.

Innholdet i kurset:

  • Lage og montere einekroker og torvhald
  • Velge ut og stikke torv
  • Sortere og tekke med never og torv

Kurset er gratis.

Om du bare vil komme innom for å se på og prate, er du velkommen!

Rømmegrøt og kaffe serveres på tekkedagen på lørdag. Torsdag og fredag tar deltakerne med mat og drikke.

Tidspunkt:

  • Torsdag 25. september kl. 10.00-17.00
  • Fredag 26. september kl. 09.00 – 17.00
  • Lørdag 27. september   kl. 09.00-15.00.

Nærmere opplysninger og påmelding: Kursleder Åge Bergquist tlf 91398405 eller e-post berage@bodo.kommune.no

Kurset er finansiert av Fylkesmannen i Nordland. Engan/ørnes er sammen med Kjelvik ett av to Nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Nordland, og det er gitt tilskudd både til selve reparasjonen og kurset.