Lederteam

Sørfold kommune har to kommunalsjefer, som sammen med rådmannen utgjør kommunens lederteam. Her kan du lese mer om hvordan dette er organisert og fordelt.

Lederteam

Lederteamet  består av rådmannen og to kommunalsjefer:
 
Rådmann Ørjan Higraff
Rådmannen er den øverste administrative leder og har det helhetlige ansvaret for organisasjonen.
 
Han har et spesielt ansvar for formannskap og kommunestyre, samt økonomistyring, næringsutvikling og oppfølging av statbsfunksjonene, dvs. IT, økonomi, servicekontor og personal.
 
Folkehelse, helsesjef  og kultur ligger også direkte under rådmannen. Ørjan Higraff (bildet) er rådmann.
Kurt Peder Hjelvik
Kommunalsjef tenisk/næring har ansvaret for de fagområdene som sorterer under plan- og ressursutvalget, dvs. tekniske tjenester samt næring med landbruk.
 
Næringsavdelingen lå tidligere i stabsfunksjon ved rådmannskontoret. Formannskapet er fortsatt næringsstyre.
 
Kurt Peder Hjelvik (bildet) er kommunalsjef. Hans ansvarsomnråde er markert med grønne firkanter i organisasjonskartet.
Kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen
Kommunalsjef drift har ansvaret for samtlige enheter innenfor oppvekst og omsorg, dvs. skoler, barnehager, helse, NAV samt pleie og omsorg.
 
Lisbeth Bernhardsen (bildet) er kommunalsjef drift. Hun er også rådmannens stedfortreder. Hennes ansvarsområde er markert med gule firkanter i organisasjonskartet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sist oppdatert den 02. oktober 2016