Likestillingsutvalg

I Lov om likestilling, kapitttel 3, står det at kommunestyret oppnevner 3 medlemmer til kommunalt råd for likestilling. Her kan du se hvem som er valgt inn i kommunalt råd for likestilling 2015-2019.

Medlemmer:

  • Ordfører Lars Kristian Evjenth
  • Varaordfører Turid J. Willumstad, leder
  • Anne-Lise Nordvik Arntzen

 

 

 

Sist oppdatert den 14. januar 2016