Omsorg

Sørfold kommune setter omsorg og trygghet for den enkelte innbygger høyt, uansett alder. Gjennom et godt utbygd hjelpeapparat er vi opptatt av å gi støtte og omsorg når det trengs.

Strandmyra omsorgsboliger
 
OMSORG i SENTRUM. De lave, gule husene er omsorgsboliger. Bak ligger Sørfold eldresenter.
 
Omsorgstjenesten har ansvaret for både hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester, og er inndelt i to enheter:
 

Institusjon

Enhetsleder er Laila Furre. Hun har kontor i det tidligere kraftlagsbygget, og kan kontaktes på tlf. 95 72 76 21  eller e-post: laila.furre@sorfold.kommune.no
Avdelinglsleder Røsvik: Wanja Olsen, tlf. 90 77 84 68 og e-post: wanja.olsen@sorfold.kommune.no
Avdelingsleder Eldresenteret: Trine Lise Jensen, tlf 75 68  50 52 og e-post: tlj@sorfold.kommune.no
 

Hjemmetjeneste

Enhetsleder: Siv Helskog. Hun har kontor i det tidligere kraftlagsbygget og kan kontaktes på tlf. 75 68 50 42/94 80 89 02  eller e-post: siv.helskog@sorfold.kommune.no

Avdelingsleder sør og nord: Mona Wiik, tlf. 91 52 32 54 og e-post: mona.wiik@sorfold.kommune.no

Søknadsskjema for ulike typer omsorgstjenester: Se Skjema i venstremenyen.

Oppe til høyre kan du lese mer om omsorgstjenesten i Sørfold kommune.

Nasjonal kontakttelefon for eldre:

(klikk på logoen)

Vern for eldre

 

 

Oversikt over Omsorg
Tittel Dato
Forebyggende team 26. januar 2017 01:27
Demensteam 08. november 2016 09:09
Hjemmetjeneste 09. februar 2017 11:58
Institusjon 15. desember 2016 12:52
Stab omsorg og oppvekst 06. januar 2017 08:16
Sist oppdatert den 09. februar 2017