Stab omsorg og oppvekst

Oppgaver knyttet til bemanning, fakturering og tildeling av omsorgstjenester er samlet i stab. Rådgiver oppvekst og rådgiver helse/omsorg/NAV er også med i denne staben.

Siri Slettmyr og Kjell Eilertsen

Siri Slettmyr og Kjell Eilertsen  er blant de ansatte i stab omsorg, som holder til i det tidligere kraftlagsbygget på Straumen, som Sørfold kommune har kjøpt. Enhetsledere institusjon og hjemmetjeneste samt ergoterapeut har også kontor der. Slettmyr har nå sluttet. Hennes etterfølger heter Rune Mangersnes, vi oppdaterer med nytt bilde om kort tid.

Stab for saksbehandling og koordinering

Ny organisasjonsstruktur  for Sørfold kommune ble vedtatt i 2015 og iverksatt  i  januar 2016.

For omsorgssektoren innebærer den nye organiseringen en del endringer, blant annet er både institusjonsomsorg og hjemmetjenseste samlet i hver sin enhet for hele kommunen.

I tillegg er det opprettet brukerkontor for tildeling av tjenester innenfor omsorg, og det er opprettet rådgiverstilling som arbeider innenfor hele spekteret av velferdstjenester, dvs. helse, omsorg og NAV.

Dette for å kunne samhandle best mulig og gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Ved å samordne kompetanse og fagmiljø blir det også mindre sårbarhet i ferier og fravær.

Intern innplassering i stillinger

Alle stillinger er besatt gjennom intern innplassering. Dette betyr at selv om stillingene er nye, er antall ansatte som før. 

Stab omosorg og oppvekst ledes av kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen og består av:

NB! Vi forventer ikke at du som henvender deg til kommunen skal vite hvem som svarer på hva. Ring servicekontoret på tlf. 75 68 50 00, så får du kontakt med rett saksbehandler, og hjelp til å gjøre avtale.

 

Sist oppdatert den 02. juni 2017