Skramletog i Straumen barnehage

Skramletog i Straumen barnehage.

Barnehagen ligger i Idrettsveien 2, med skole, idrettshall og fotballbane som nærmeste nabo. Den har fine lokaler, og stort og variert uteområde med kort vei til naturområdene.

Styrer er Brith Danielsen. Tlf. 75 68 53 90/mob. 480 66 201.

E-post: straumen.barnehage@sorfold.kommune.no

Barnehagen har fire avdelinger, med totalt 72 plasser. Den åpner klokken 06.30 og stenger 16.30.

Hovedmål for Straumen barnehage:

Gjennom ulike aktiviteter skal barna få positive erfaringer og oppleve gleden ved å være ute. Gjennom lek og eksperimentering skal barna få allsidig læring og utvikling.
 
Barnehagen skal være en møteplass for barn, med aktive og kompetente voksne som har noe å lære bort.

Satsingsområder for barnehagen er uteaktiviteter og Steg for steg, et program som handler om å utvikle sosial kompetanse.

 

Hva koster en barnehageplass?

 • Hel plass: Kr. 2.910.- pr.måned
 • Halv plass: Kr. 1.455.-
 • Det gis 50% søskenmoderasjon, og dette samordnes med SFO. 
 • Kjøp av enkeltdager: Kr. 156.- pr. dag

Hvordan søke om barnehageplass?

 • Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, 1. januar og 15. august.
 • Søknadsfrist er 1. desember og 1. mai.
 • Søknad kan sendes elektronisk, se under Skjema i venstremenyen.
 • NB! Det er kun mulig å søke hel eller halv plass, og ikke valg av dager.

Planleggingsdager/stengt barnehage:

 • 17.- 18. august
 • 17. november
 • 2. januar 2018
 • 3. april 2018