Den opprinnelige planen var å sette opp "Bugsy Malone" som musical. Etter jul ble det imidlertid klart at dette prosjektet ville bli svært kostnadskrevende, og siden finansieringen ikke var sikret, måtte prosjektet stoppes. Det økende frafallet i gruppa var også en medvirkende årsak til dette.
 
- Med helgesamlinger vil det alltid være en utfordring å få alle med på øvingene. Vi vet at mange av deltakerne er med på andre ting, men samtidig er det slik at det er vanskelig å komme i mål i tide når såpass mange har sluttet eller har måttet forfall til samlingene.  I stedet for å gå videre med øvinger med redusert oppmøte, har vi derfor bestemt oss for å satse på en helg med teaterverksted på Rådhuset lørdag 3. og søndag 4. mai. Her skal det jobbes med teater/dans/tekst/musikk/ bevegelse.
 
Søndag kveld vil resultatene fra helgas workshop bli vist fram for publikum, sier kultursjef Bente Braaten.
 
Instruktører på teaterverkstedet er Eirin Edvardsen og Tor-Ove Karlsen, og Sveinar Aase vil være ansvarlig for den musikalske delen.
 
Kulturkontoret og instruktørene går nå ut med brev og invitasjon til gamle og nye deltakere, både de som fortsatt er med i gruppa og alle andre. Verkstedhelga 3.- 4. mai er åpen for alle ungdommer i Sørfold i alderen 12-20 år, uansett om de har vært med tidligere eller ikke.
 
Påmelding skjer til kultur@sorfold.kommune.no innen 15. april.