Ungdomsrådet har fordelt tilskudd

Sørfold Ungdomsråd disponerer hvert år en tilskuddspott på 20.000 kroner. I år får trivselslederne ved Røsvik skole 10.000 kroner til nett i ballbingen, og Kjeller`n ungdomsklubb får 10.000 kroner til Våkennatt.

Offisiell åpning av ballbingen ved Røsvik skole juni 2012

Ballbingen ved Røsvik skole ble høytidelig innviet med snorklipping i juni 2012. Ungdomsrådet støtter den med 10.000 kroner til nett.

Tilskuddsmidler rettet mot  barn og ungdom

Sørfold Ungdomsråd hadde møte 13. november, og på sakslisten sto blant annet fordeling av tilskudd til barne – og ungdomsformål.  Tilskuddspotten ble utlyst på kommunens hjemmeside og via brev til elevrådene ved skolene m.fl.

Søknadsfristen var 4. oktober, og det kom inn 4 søknader.

I tillegg til de to nevnte som fikk innvilget sine søknader, søkte elevrådet ved Leirfjorden skole om 10.000 kroner til volleyballturnering, og kulturkontoret søkte om samme sum til lydkurs for ungdom i desember.

Ungdomsrådet medarrangør for lydkurs

Når det gjelder lydkurset, kom ungdomsrådet fram til at de ønsker å stå som medarrangør for dette kurset sammen med kulturskolen. Da kan de bidra over sitt driftsbudsjett uten å måtte ta av tilskuddsmidlene.

Ballbingen mye i bruk

Det var fire elever på vegne av trivselslederne ved Røsvik skole som søkte om støtte til nett i ballbingen.

–  Vi har en ballbinge som  blir brukt veldig mye, men må hele tiden hente ballen fordi den spretter over kanten.  Dette er grunnen til at basketballkurvene ikke kan brukes, het det blant annet i søknaden.

Våkennatt for ungdom

De hadde søkt om 20.000 kroner, men ungdomsrådet ønsket å fordele pengene på flere enn én søker, og valgte derfor å dele potten  likt mellom Våkennatt i Leirfjorden og nett til ballbingen i Røsvik.

Ungdomsrådet behandlet også flere andre saker. Referat fra møtet kan du lese her:

Møtereferat ungdomsrådet 13. november

Sørfold Ungdomsråd

Her er ungdomsrådet på befaring i det som kan bli nye ungdomslokaler i Straumen sentrum. Saken kommer til endelig behandling i budsjettmøte i kommunestyret 19. desember.

F.v. Ingrid Bjørknes, Elias Bjørknes (begge Røsvik skole), Vilde Nohr, Stian Fredheim, Maiken Andorsen (alle Straumen skole) og Edle Reffhaug, Leirfjorden skole. Camilla Reinvik fra Leirfjorden skole og Malin Hjelvik som representerer videregående skole var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015