Sørfold Ungdomsråd hadde sitt siste møte i 2007 11. desember på Kobbelv Vertshus, og hovedsak på møtet var fordeling av tilskudd. Rådet disponerer 20.000 kroner hvert år som skal brukes til aktivitetsfremmende tiltak for ungdom i hele kommunen. 

Det forelå 5 søknader om støtte, og midlene ble fordelt mellom samtlige av disse:

  • Røsvik skole: 4.800 kroner til diverse aktivitetsmateriell
  • Mørsvik skole: 4.000 kroner til utstyr for snøaktivitet
  • Straumen skole: 2.200 kroner til reparasjon av bordtennisbord, evt. tilskudd til kjøp av utebordtennisbord
  • Røsvik Ungdomsklubb: 4.000 kroner til nytt miksebord
  • Straumen Ungdomsklubb: 5.000 kroner til lydutstyr

Se referat fra møtet.

Her er Sørfold Ungdomsråd