Seljeåsen

Dersom forslaget blir vedtatt, får husene langs denne veien adresse Seljeåsen og et nummer.

To veier kan ikke ha samme navn

I prosessen fram til hensiktsmessig inndeling av veier og navn på disse har det vært 7 folkemøter i alle deler av kommunen.

De fleste av forslagene fra disse møtene er tatt med, men noen er blitt endret.

 –  Dette fordi vi har fått forslag om samme veinavn flere steder i kommunen, eller at skrivemåte ikke kan godkjennes av navnemyndigheter, forklarer prosjektleder Steinar Strand.

Skal oversendes Språkrådet

Fram til 9. mai vil forslaget ligge på høring.

Etterpå vil endringsforslag bli behandlet og oversendt Språkrådet og Statens Kartverk for vurdering. Deretter vil endelig inndeling i adresseparseller og navn på disse bli behandlet i plan- og ressursutvalget, og til slutt vedtatt i kommunestyret høsten 2014.

Når endelig vedtak er gjort, vil arbeid med nummerering av eiendommene starte. Da vil samtlige grunneiere bli orientert om videre prosess fram mot oppsetting av veiskilt og nummerering av eiendommene. 

Merknader til forslaget kan enten sendes inn via skjemaet nederst i artikkelen, eller på e-post til  post@sorfold.kommune.no  De kan også sendes med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen. Husk fristen: 9. mai.

Samtlige dokumenter er i pdf.

Forklaring

Forslag til veinavn/adresseparseller:

Hammerfall-Røsvik-Sjunkfjorden

Helland-Straumen-Seljeåsen

Hjelvik-Helland

Nordsida unntatt Mørsvik og Styrkesnes

Sommerset – Gyltvik

Styrkesnes

Mørsvik

Kart:

Buvik-Andkilen- Helland-Straumen

Djupvik-Røsvik-Sjunkfjorden

Leirfjordgården-Sommerset

Mørsvik-Horndal-Leirfjorden

Sagfjorden-Styrkesnes

Sommerset-Tørfjorden