Bildet: SKOgfrua Janne Nerem driver eget skomakerverksted på Øvre Evjen i Sørfold. Hun har deltatt på START OPP SALTEN, og anbefaler kurset til andre gründere.

Etablereropplæring og faglig nettverk

START OPP SALTEN gir deg kunnskap som øker dine muligheter til å lykkes med din forretningsidé, i tillegg til et sosialt og faglig nettverk med andre gründere.

Kurset gir deg innsikt i hva som kreves for å starte en bedrift, hvordan du går frem og hvem som kan hjelpe deg i etableringsprosessen.

Etablereropplæringen START OPP SALTEN består av tre samlinger á to dager:

  • Fredag og lørdag 11. og 12. oktober 2019
  • Fredag og lørdag  1. og 2. november 2019
  • Fredag og lørdag  22. og 23. november 2019.

Prisen er kr 4.500,- pr deltaker som inkluderer kursmateriell og måltider under samlingene,
I tillegg kommer eventuell overnatting og reise.

Deltaker må ha med PC til samlingene.

Påmeldingsfrist: 2. oktober.

Les mer på Start Opp Salten ,

Interesserte deltakere kan også ta kontakt med Saltdal Utvkling v/ Brit-Elin Paulsen, for påmelding og nærmere opplysninger,
tlf. 412 39 812, eller e-post britelin@saltdalutvikling.no

Interesserte i Sørfold som ønsker nærmere informasjon, kan kontakte næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no