Om hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som bor hjemme eller oppholder deg i Sørfold kommune og har behov for:

 •  Nødvendig helsehjelp
 • Opplæring, opptrening eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter
 • Omsorg ved livets slutt


Vi er en tjeneste som satser på mening og mestring i egen hverdag. Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe deg med å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan styrke din mulighet for egenmestring og øke din trygghet. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.


Tjenestene kan innebære:

 • Tilrettelegging og hjelp til egenomsorg Ved behov for hjelp til personlig hygiene tilbys det hjelp til stell, og dusj x 1 per uke. Hårrulling inngår ikke som del av personlig hygiene. Dette defineres som praktisk bistand, og er en betalingstjeneste som kan søkes på.
 • Tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring.
 • Medisinering. Dette kan være bistand til oppstart av privat multidose, hjelp til daglig utlevering av medisiner eller lignende.
 • Kreftsykepleie.
 • Velferdsteknologi (per tiden gjelder dette trygghetsalarm)
 • Hverdagsrehabilitering.


Det kreves ikke betaling for hjemmesykepleie.

Hva kan du forvente av oss?

 • Du og dine pårørende vil bli møtt med respekt og faglighet.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi samarbeider med deg om utforming av tjenesten.
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning.
 • Du får navngitte kontaktpersoner, men vil motta hjelp fra flere medarbeidere.
 • Vi samhandler med interne samarbeidspartnere, fastlege og sykehus.
 • Besøk i hjemmet skal være avtalt.
 • Tjenestene er avhengig av fleksibilitet, det vil si at tidspunkt for hjelp kan variere noe. Dersom noen av helsemessige årsaker trenger mere fastsatte tidspunkter, vil vi tilstrebe dette.
 • Vi viser legitimasjon som forteller hvem vi er og at vi jobber i Sørfold Kommune.
 • Vi jobber etter tanken «hva er viktig for deg?»
 • Vi står ansvarlig for, og gir opplæring til, bruk av teknologiske hjelpemidler/velferdsteknologiske hjelpemidler tildelt av kommunen.

Hva kan vi forvente av deg?

 • Du opprettholder de oppgaver og aktiviteter du mestrer selv
 • Du kjøper inn hjelpemidler som f.eks. hjelpemidler til øyedrypping, strømpepåtrekker m.m. 
 • Du er kjent med vedtaket ditt
 • Du varsler i god tid om at du blir borte eller ikke har behov for hjelp som avtalt
 • Du samarbeider med oss for å tilrettelegge slik at ansatte får en god arbeidssituasjon i hjemmet ditt jmfr arbeidsmiljølovens bestemmelser: 
  • Du tillater tilpasning av nødvendige hjelpemidler i hjemmet
  • Har flytene håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for ansatte
  • Holder husdyr i bånd
  • Ikke røyker under besøket, og lufter godt før vi kommer
 • Du gir oss nøkkel dersom du ikke har mulighet til å låse opp selv. Der vi er avhengig av nøkkel, må du montere en nøkkelboks med nøkkel. 
 • Du tar kontakt med hjemmesykepleien ved behov og sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med, eller dine behov endres.