Hva kan kreftkoordinator bidra med?

 • Samtale, råd, veiledning og informasjon 
 • Formidle informasjon om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn
 • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager og symptomer som kan oppstå. Det kan være smerter, kvalme, nedsatt matlyst osv.
 • Tilrettelegge hjemmesituasjonen.
 • Bidra til tverrfaglig koordinering.
 • Formidle kontakt med andre faggrupper som bl.a. hjemmesykepleien, ergoterapeut, fysioterapeut, fastleger, helsestasjon, forvaltningstjenesten, palliativt team med flere.
 • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere.
 • Koordinere og tilrettelegge hverdagen sammen med kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
 • Være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.
 • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell.
 • Gi tilbud om å gi nødvendig helsehjelp ved kort eller langvarig sykdom. 
 • Forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

Kriterier

 • Personer med diagnosen kreft som trenger støtte, oppfølging, råd og veiledning, i forhold til smertelindring, ernæring, symptom lindring, oppfølging i forhold til ulike behandlingsopplegg og støttesamtaler.
   
 • Personer som trenger koordinering av behandlingen mellom sykehus, fastlege og kreftsykepleier.