Snøskuter i solnedgang
Foto: Illustrasjon fra pixabay.

Miljødirektoratets veileder

Denne veilederen beskriver hva som er lov og ikke lov ved motorferdsel i utmark og vassdrag - og når du kan søke om dispensasjon fra regelverket.

Veiviserside hos miljødirektoratet har mer informasjon.