Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tekniske tjenester

Driftsavdelingen (VVA) har ansvar for mange tekniske oppgaver, som vann, avløp, overvann og kommunale veier m.m.

Virksomhetsområdet Teknisk drift har blant annet hovedansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, gatelys, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg, samt kommunale parkeringsplasser.

Virksomhetsområdet er fordelt med 1 person i administrasjonen og 5,5 personer ute på driftsavdelingen, med base Valljordveien 15 (kommuneverksted). Teknisk drift totalt 6,5 årsverk.


Brann/feietjenester utføres av Salten Brann IKS, men Sørfold kommune har egne forskrifter for feie- og tilsynstjenester:

Forskrift, feie- og tilsynstjenester, Sørfold kommune.

Dreneringsrør