Nye tomter til opparbeiding

I Felt B17 er det satt av 5 tomter til opparbeiding.

 

Mange byggeklare tomter

Det finnes mange tomter som er byggeklare, med vei, vann og kloakk i umiddelbar nærhet. 
Velg område under: