Generelt

Skoleåret 2023-2024 har vi 142 elever. Vi har SFO-tilbud for elever på 1.-4. trinn. Vi har også Voksenopplæring.

Våre satsingsområder skoleåret 2023-2024 er:

• Lesing
• Klasseledelse
• Uteundervisning i samarbeid med Salten Friluftsråd.


Skolens visjon er: «Undring, mestring og begeistring».

Logo for Straumen skole

Skolens historikk

I 1960 var planene om innføring av 9 - årig skole kommet så langt at en kommunal nemd; "Nemda for 9 - årig skole i Sørfold, la frem en plan for omlegging av skoleverket i kommunen. 

På bakgrunn av disse planer ble det besluttet at det skulle bygges en "sentralskole" på Straumen. I midten av 1967 startet byggearbeidet på Straumen skole. skolen skulle stå ferdig 1.mai 1969. 

På bakgrunn av mange uheldige omstendigheter rundt prosjektet der blant annet entrepenøren gikk konkurs ble ikke tidsfristen overhold. Skolen ble allikevel åpnet og benyttet der det var mulighet for undervisning. Det var en tung tid både for elever og lærere mens byggingen pågikk. Masse støy og uro forstyrret undervisningen, men alle lærerne var nye, unge og entusiastiske, og elevene var modne og motiverte, så det hele gikk veldig bra. 

Disiplinære problemer fantes det lite av. I 1971 var det store første kullet ferdig, med flotte resultat.(ref. Halvdan Hauge og Markus Lieng)

I 2012 startet renovering og universell utforming av Straumen skole og stod ferdig etter planen i slutten av 2013.

Skolens lokaler ligger i tilknytning til Sørfoldhallen med idrettshall, svømmebasseng og trimrom. Bygning for 1.-4. trinn ble ferdig utbygd og renovert med universell utforming våren 2023.