Hva kan NAV hjelpe med?

  • Hjelp til å komme i jobb
  • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgivning
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi

Økonomisk sosialhjelp

Hvis du har behov for økonomisk sosialhjelp, så kan du søke om dette via nav.no  eller levere dette til ditt nav kontor. Skjema finner du lengre ned på siden.