Sørfoldhallen

Hallen er 22 x 44 meter stor, og  tilsvarer full håndballbane. Hallen kan deles inn i 3 like store deler ved hjelp av nedsenkbare skillevegger.  

Det er til sammen seks garderober, to dame, to herre og 2 for instruktør. Flere av garderobene er handicapvennlige. 

For utleie av hall, treningstider m.m. - se dokumenter nederst i artikkelen.

Basseng

Bassenget er 25 x 8,5 meter og har 4 baner.  Bassenget er ikke oppvarmet, og holder ca 20 grader. 

Folkebad hver tirsdag:

Familiebad kl. 18.00-19
Barn skal alltid ha foresatte med seg, enten i bassenget eller på kanten av bassenget. Hvis barnet ikke er svømmedyktig, må foresatte være med i bassenget.

Mosjonssvømming kl. 19-20.00. Ungdom fra 15 år og voksne, samt yngre ungdom/barn som har trening etc. tidligere på kvelden.

Det vil kreves påmelding da det er plass til inntil 30 stk per time.

Påmelding sendes til Rita Rønnebu, tlfnr 91640932 innen klokken 14.00 tirsdager for deltakelse samme tirsdag.

Det vil være gratis for alle opp til 18 år.

Fra 18 år og oppover er prisen 30 kroner per gang og som betales på vippsnummer 779479, Folkebad.

Kontrollbilde vises badevakt.

Badevakter er fra Fauske svømmeklubb

 

Treningsrom

Treningsrommet er tilknyttet hallen, og har muligheter for både styrketrening og kondisjon med mølle, sykler og romaskin. 

Rommet har egne åpningstider, og kan brukes av både ansatte og personer bosatt i Sørfold kommune. 

 

Nedre aldersgrense for bruk av treningsrommet er 14 år i følge med en voksen, og ungdommer fra 10.klasse kan trene alene med avtale.