Hvordan søke omsorgsbolig?

Søknad om pleie- og omsorgstjenester finner du her 

Søknad må lastes ned, scannes eller sendes i brev, ikke på mail. 

Søknad sendes til: 

Tildelingskontoret, Strandveien 2, 8226 Straumen 

Kontakt: 916 20 930

Vi tar i mot besøk etter avtale.