Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles fører eller passasjer av personbil som har behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted, arbeid eller annen aktivitet, fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over en viss lengde.

Det er strenge kriterier for tildeling av parkeringskort, og legeerklæring danner grunnlaget for behandling av søknaden etter egen forskrift. Skjema for å søke om parkeringstillatelse kan fås hos kommunen. Har du spørsmål om tjenesten kan du ta kontakt, se telefonnummer lenger ned.

Saksbehandler forbereder sak til kommunens transportnemnd, som behandler søknaden på bakgrunn av reglene gitt i forskrift.