Manuell vannpumpe i skogen
Foto: Pixabay

Registreringsplikt for små drikkevannskilder

Etter 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte, være registrert hos Mattilsynet.

Kravet gjelder for alle typer, også brønner og tjern. 

Les mer og registrer din private vannkilde på Mattilsynets sider.