Ledsager får gratis adganger eller rabatt på en del arrangementer som kultur og fritid, og enkelte kollektivtilbud som buss, båt eller tog. Den som har nedsatt funksjonsevne må selv kjøpe ordinær billett. 

Hvem kan søke?

  • Du som har en varig nedsatt funksjonsevne, fysisk eller psykisk
  • Du som har langvarig psykisk lidelse
  • Det er ingen nedre aldersgrense
  • Funksjonsnedsettelsen må være varig og i minimum 2 år 

Hva trenger du for å søke?

  • Passbilde eller lignende
  • Legg ved en legeerklæring som beskriver behovet for ledsagerbevis

Ledsagerbeviset mitt er gått ut på dato

Det må søkes på nytt når vedtaket går ut på dato. Nytt portrettbilde må vedlegges søknaden.

Ledsagerbevis kan ikke benyttes av andre, ved misbruk av ordningen vil ledsagerbeviset kreves tilbake. For mer informasjon og veiledning kontakt servicetorget.