A

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
AdressetildelingKåre Aure
Mobil: 46 89 93 54
 
AnsettelserLisbeth Bernhardsen
Mobil: 46 82 43 05
 
Ansvarlig lån - næringsfondetGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
AvkjørselKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
Privat avkjørsel fra 
offentlig vei
AvlastningTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
AvløpTrond Nyquist
Mobil: 94 16 86 97
Offentlige avløpsanlegg
Avløserordningen
i jordbruket
  

B

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
BakerietSveinar Aase
Mobil: 41 33 94 05
 
BarnehageplassRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
BarnekoordinatorTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
BarnevernKari Hansen Setså
Mobil: 90 19 44 37
 
BassengRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
BeboerparkeringJohanne Christin Øien Sjønes
Mobil: 97 06 62 18
 
BedriftsetableringGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
Bekymringsmelding (barnevern)Kari Hansen Setså
Mobil: 90 19 44 37
Melding til barnevernet
BeredskapKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 
BesøkshjemKari Hansen Setså
Mobil: 90 19 44 37
Å være besøkshjem
BibliotekOle Anders Seines
Mobil: 46 81 42 76
 
BilstønadGunnbjørg Olufsen
Mobil:95 74 71 25
 
BoligAleksandra Valerjevna Jensen
Mobil: 46 86 62 49
Oppføring av ny bolig
Bolig (leie kommunal)Ermin Krehic
Mobil: Mobil: 91 69 75 07
 
Boligtilskudd til utbedring 
og tilpasning
  
Boplikt ved kjøp av eiendom  
Borgerlig vielse  
BostøtteErmin Krehic
Mobil: Mobil: 91 69 75 07
 
BPA - Brukerstyrt personlig 
assistanse
Tildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
Brannvern og tilsynSalten Brann IKS 
BruksendringAleksandra Valerjevna Jensen
Mobil: 46 86 62 49
 
BrøytetilskuddErmin Krehic
Mobil: Mobil: 91 69 75 07
 
Byggavfall - kildesorteringIRIS Salten
Telefon: 75 50 75 50
 
Byggetiltak på bebygd eiendom  
Byggetiltak som ikke krever søknad 
og tillatelse
Aleksandra Valerjevna Jensen
Mobil: 46 86 62 49
 
BåtanløpKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 

C

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
   

D

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
DagaktivitetstilbudTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
For hjemmeboende 
med demens
Den kulturelle skolesekkenRagnhild Helena Hansen
Mobil: 41 61 79 70
 
Den kulturelle spaserstokkenRagnhild Helena Hansen
Mobil: 41 61 79 70
 
Digital postkasseLisbeth Bernhardsen
Mobil: 46 82 43 05
 
Driftsbygning i landbruketAbdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 
Driveplikt på landbrukseiendomAbdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 

E

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
EiendomsskattKjellaug Bendiksen
Mobil: 48 26 69 77
Informasjon om eiendomsskatt i Sørfold
EldreomsorgMargunn Skjevik
Mobil: 92 86 53 82
 
ErgoterapiJohanne Steinmo-Solvang
Mobil: 91 14 00 65
 
Etablerere/gründereGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
EtablererkursGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
Etablererprøven for
serveringsvirksomhet
Servicetorget? 

F

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
FacebookBjørnar A. Pettersen
Mobil: 91 39 33 88
Kommunal nettside, 
facebook etc.
FakturaTrine Vedal
Mobil: 46 91 93 38
 
Familiebarnehage 
- etablering og drift
Rita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
Farlig avfallIRIS Salten
Telefon: 75 50 75 50
 
FastlegeHelse Norge
Telefon: 23 32 70 00
Bytte av fastlege, veiledning 
hos Helse Norge
Feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg
Salten Brann IKS 
Fellingstillatelse - elg  
Fiske- vilt- og friluftsfondGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
FiskeforvaltningGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
Innlandsfiske, elv og vatn
FlyktningetjenesteJanne Westgård Mikalsen
Mobil: 47 61 26 42
 
FolkebadRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
FolkehelseGunnbjørg Olufsen
Mobil: 95 74 71 25
Rita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
ForliksrådPolitiet i Salten
Telefon: 75 58 90 00
E-post: 
post.nordland@politiet.no
Forurenset grunn 
- bygging og graving
Kurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 
FosterhjemKari Hansen Setså
Mobil: 90 19 44 37
Å være fosterhjem
Fradeling av eiendomKåre Aure
Mobil: 46 89 93 54
 
FredningRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
Bygninger, anlegg og 
kulturminner
FritidstilbudRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
FyrverkeriKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
Handel og oppbevaring
FysioterapiSørfold fysioterapi
Mobil: 46 82 91 67
 

G

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
GatelysTrond Nyquist
Mobil: 94 16 86 97
 
GravferdSørfold sokn (kirkeverge Beate Breivik)
Mobil: 41 35 95 86
 
GravplassSørfold sokn (kirkeverge Beate Breivik)
Mobil: 41 35 95 86
 
GrensejusteringMargrete Myran
Mobil: 94 79 55 16
 
GrunnskoleopplæringRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
Retten til gratis 
opplæring
Grunnskoleopplæring 
for voksne
Rita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
GudstjenesterSørfold sokn (kirkeverge Beate Breivik)
Mobil: 41 35 95 86
 

H

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
HavnKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 
Heilt innaforRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
Helse og miljø i barnehage
skole og SFO
Helse og miljøtilsyn, Salten
Telefon: 40 00 77 77
 
Helse- og omsorgstjenestetilbudGunnbjørg Olufsen
Mobil:95 74 71 25
 
HelsestasjonBerill Dåbakk
Mobil:Mobil: 90 85 74 23
 
Helsestasjon for ungdomHelsestasjon? 
Hjelp til å skaffe boligErmin Krehic
Mobil: Mobil: 91 69 75 07
 
HjemmehjelpTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
Hjemmekompostering 
av matavfall
IRIS Salten
Telefon: 75 50 75 50
 
HjemmesykepleieTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
HjemmeundervisningRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
HjorteviltregisteretGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
HogstGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
Melding om hogst
HørselskontaktJohanne Steinmo-Solvang
Mobil: 91 14 00 65
 

I

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
InnbyggerforslagOrdfører
Mobil: 95 76 64 24
 
Innhold og kvalitet 
i barnehagen
Rita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
Innsynsrett i offentlige 
dokumenter
Lisbeth Bernhardsen
Mobil: 46 82 43 05
 
Introduksjonsprogram 
for innvandrere
Janne Westgård Mikalsen
Mobil: 47 61 26 42
 

J

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Jakt og fangstGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
Jaktvald og fellingstillatelseGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
Jegerprøven (eksamen)Gerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
FSJFF holder kurs
JordbrukAbdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 

K

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Karakterer - klageadgangRektorFinn gjeldende skole her.
Klage på helse- og omsorgstjenesterTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
Kirker og kapellSørfold sokn (kirkeverge Beate Breivik)
Mobil: 41 35 95 86
 
Kommunal garanti for lånKjellaug Bendiksen
Mobil: 48 26 69 77
 
Kommunale avgifterKjellaug Bendiksen
Mobil: 48 26 69 77
 
Kommunale byggJohanne Christin Øien Sjønes
Mobil: 97 06 62 18
 
Kommunalt lån - sosiallånNAV
Telefon: 55 55 33 33
 
KonfliktrådPolitiet i Salten
Telefon: 75 58 90 00
E-post: post.nordland@politiet.no
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendomAbdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 
KrisesenterKrisesenteret i Salten
Telefon: 75 55 58 90
Lokalisert i Bodø
KulturRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
KulturskoleRagnhild Helena Hansen
Mobil: 41 61 79 70
 
Kunnskapsprøven  - alkohollovenServicetorget 

L

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Landbrukseiendom - delingAbdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 
Landbruksvei - byggingGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
Skogsveier
Ledige stillingerLisbeth Bernhardsen
Mobil: 46 82 43 05
 
LedsagerbevisGunnbjørg Olufsen
Mobil:95 74 71 25
 
LegevaktTelefon: 116117Nasjonalt legevaktnummer
Legionellassmitte - forebyggende tiltakKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 
Leirskole - skoleturerRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
Leksehjelp i grunnskolenRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 

M

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
MatombringingTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
Matrikkel - rettingKåre Aure
Mobil: 46 89 93 54
 
Midler til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket
Abdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
Gerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
Midlertidig botilbudErmin Krehic
Mobil: 91 69 75 07
 
MiljøinformasjonKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 
Miljøplager eller -risiko (melding om)Kurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 
Mindre byggetiltak på bebygd eiendomAleksandra Valerjevna Jensen
Mobil: 46 86 62 49
 
Motorferdsel i utmark og vassdragGerd Pedersen
Mobil: 97 15 94 33
Søknad, regelverk m.m.
Musikk- og kulturskole, opptakRagnhild Helena Hansen
Mobil: 41 61 79 70
 

N

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Nabovarsel, byggesakAleksandra Valerjevna Jensen
Mobil: 46 86 62 49
 
NasjonalparkerGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
NettsideBjørnar A. Pettersen
Mobil: 91 39 33 88
Kommunal nettside, facebook etc.
Nydyrking av arealer til jordbruksformålAbdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)Gerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
NæringsfondGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 

O

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
OmsorgsboligTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
OmsorgslønnTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
Omsorgsovertakelse av et barnKari Hansen Setså
Mobil: 90 19 44 37
 
OmsorgstjenesterTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
Opplæring for elever 
med hørselshemming
Rita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
Opplæring for elever som bruker
alternativ kommunikasjon (ASK)
Rita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdomRektorFinn gjeldende skole her.
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
for utlendinger
Rektor Straumen skole 
Opplæring til elever med synsnedsettelserRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
OppmålingsforretningMargrete Myran
Mobil: 94 79 55 16
 
Opptenning av ild utendørsKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 
Ordensreglement i skolenRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 

P

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Parkeringstillatelse for forflytningshemmedeGunnbjørg Olufsen
Mobil:95 74 71 25
 
Permisjon fra grunnskoleopplæringRektorFinn gjeldende skole her.
PersonalavdelingLisbeth Bernhardsen
Mobil: 46 82 43 05
 
Personvern - dine rettigheterTrond Olav Ånesen
Mobil: 90 01 86 97
 
Pleie i livets sluttfaseTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 
PP-tjenestenFauske (PPT Fauske/Sørfold)Felles PP-tjeneste for Fauske og Sørfold kommuner
PostlisterLisbeth Bernhardsen
Mobil: 46 82 43 05
 
Produksjonstilskudd i jordbruketAbdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 
Psykiske helsetjenesterKarianne Pedersen
Mobil: 48 21 26 54
 
Psykososialt kriseteamGunnbjørg Olufsen
Mobil:95 74 71 25
 

Q

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
   

R

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Reguleringsplan - rett til å
fremme forslag
Aleksandra Valerjevna Jensen
Mobil: 46 86 62 49
 
ReiselivGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
Visit Bodø
Reklameskilt langs veiTrond Nyquist
Mobil: 94 16 86 97
 
RenovasjonIRIS Salten
Telefon: 75 50 75 50
 
Returordninger for avfallIRIS Salten
Telefon: 75 50 75 50
 
RovviltGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
Rusmiddelavhengige - tiltakKarianne Pedersen
Mobil: 48 21 26 54
 

S

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Salgsbevilling for alkoholBente Storåker
Mobil: 94 82 78 84
 
Sammenslåing av matrikkelenheterMargrete Myran
Mobil: 94 79 55 16
 
Samvær med barn under offentlig omsorgKari Hansen Setså
Mobil: 90 19 44 37
 
SelvbyggerAleksandra Valerjevna Jensen
Mobil: 46 86 62 49
 
ServeringsbevillingBente Storåker
Mobil: 94 82 78 84
 
Sikring og rehabilitering av byggAleksandra Valerjevna Jensen
Mobil: 46 86 62 49
 
Skadefelling av rovviltGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
Abdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
Statsforvalteren er myndighet
SkjenkebevillingBente Storåker
Mobil: 94 82 78 84
Husk også å melde/søke om arrangement
hos politiets nettside.
SkogfondGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
SkogkulturGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
Planting, ungskogpleie m.m.
SkogkursGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
Aktivt skogbrukskurs
SkogplantingGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
Skogrydding - kommunalt arealGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
Skolefritidsordning  SFORita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
SkolehelsetjenesteGunnbjørg Olufsen
Mobil:95 74 71 25
 
Skolemiljøet - mobbingRektorFinn gjeldende skole her.
SkoleplassRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
SkoleskyssRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
SkolestartRektorFinn gjeldende skole her.
SmåbåthavnaKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 
Spesialpedagogisk hjelp til barnRektor/styrerFinn gjeldende skole/barnehage her.
SpesialundervisningRektorFinn gjeldende skole her.
Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)Abdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 
SpråkopplæringRektorSærskilt for minoritetsspråklige elever.
Finn gjeldende skole her.
Startlån boligErmin Krehic
Mobil: 91 69 75 07
 
Støtte til bedrifterGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
StøttekontaktKenneth Grytvik
Mobil: 91 36 83 53
 
SvangerskapsomsorgFamiliens hus, FauskeSamarbeid med Fauske kommune
SykehjemsplassTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
Avlastning, kort- og langtidsopphold
Søknad om arrangementServicekontoret 
SørfoldhallenRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
Ved feilmelding, kontakt teknisk avd.

T

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Tannhelsetjeneste  
Tegnspråkopplæring i barnehagenRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
Tekniske hjelpemidler - utlånMobil: 91 14 00 65
E-post: ergoterapeut@sorfold.kommune.no
 
Tilskudd til etablering i egen boligNAV
Telefon: 55 55 33 33
 
Tilskudd til idrettsanleggRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
Tilskudd til tilpasning av boligErmin Krehic
Mobil: 91 69 75 07
 
Tobakksalg - registrering og tilsyn??Kommuneoverlege??
TomterKåre Aure
Mobil: 46 89 93 54
 
Trafikksikker kommuneTrond Nyquist
Mobil: 94 16 86 97
 
Transporttjeneste for funksjonshemmedeGunnbjørg Olufsen
Mobil:95 74 71 25
(TT-ordning)
TreningsromRita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
 
TrygghetsalarmTildelingskontoret
Mobil: 91 62 09 30
 

U

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Ulykkesforsikring for eleverJohanne Christin Øien Sjønes
Mobil: 97 06 62 18
 
UngdomsklubberRagnhild Helena Hansen
Mobil: 41 61 79 70
 
UtleieboligerErmin Krehic
Mobil: Mobil: 91 69 75 07
Utleie av kommunale utleieleiligheter
UtslippstillatelseKurt P. Hjelvik
Mobil: 90 52 75 29
 
Utvalgte kulturlandskapGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
Abdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 

V

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
VaffelhjørnetSørfold sokn (kirkeverge Beate Breivik)
Mobil: 41 35 95 86
 
 
VaksineBerill Dåbakk
Mobil: 90 85 74 23
 
VaktmestertjenesterJohanne Christin Øien Sjønes
Mobil: 97 06 62 18
 
Valg - kommunestyre og fylkestingLisbeth Bernhardsen
Mobil: 46 82 43 05
 
Vann og avløpTrond Nyquist
Mobil: 94 16 86 97
 
Vannforsyning - drikkevannTrond Nyquist
Mobil: 94 16 86 97
 
VeivedlikeholdTrond Nyquist
Mobil: 94 16 86 97
 
ViltforvaltningGerd Bente Jakobsen
Mobil: 90 50 60 96
 
VoksenopplæringRektor Straumen skole 

W

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
WebredaktørBjørnar A. Pettersen
Mobil: 91 39 33 88
Kommunal nettside, facebook etc.

X

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
   

Y

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
   

Z

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
   

Æ

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
   

Ø

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Økologisk landbruk - direkte tilskuddAbdelaziz Mohammed
Mobil: 46 87 65 53
 
Økonomisk rådgivningNAV
Telefon: 55 55 33 33
 
Økonomisk sosialhjelpNAV
Telefon: 55 55 33 33
 

Å

Tjeneste:Kontakt:Kommentar:
Åpen hall