Trafikksikkerhet

Har du innspill om trafikksikkerhet

Hvor opplever du det utrygt i trafikken? Sørfold kommunes trafikksikkerhetsplan skal revideres, og vi ønsker innspill, både fra enkeltpersoner og grupper. 

Sørfold er godkjent som Trafikksikker kommune 2022-2024, og må godkjennes på nytt annet hvert år.

Det settes en del kriterier for kommuner som ønsker å få status som Trafikksikker kommune, og man må sende inn dokumentasjon som viser hvordan man vil innarbeide rutiner og tiltak for økt fokus på trafikksikkerhet.

Man må også vise at alle enheter og avdelinger er involvert,

Her kan du lese dokumentene som ble sendt inn til Trygg trafikk:

Samlet dokumentasjon for Sørfold kommune

Plan for trafikksikkerhet i barnehagene

Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2028.

NB! Trafikksikkerhetsplanen skal revideres. Dette vil være en kontinuerlig prosess, der man til enhver tid ønsker innspill fra innbyggere, både enkeltvis, fra foreldregrupper, lag og organisasjoner og andre grupperinger.

Under her finner du et enkelt skjema. Har du innspill om trafikksikkerhet, noe som bør utbedres av fysiske tiltak eller tips til holdningsskapende arbeid?

Da er du velkommen til å sende oss noen ord. Innspillene vil bli behandlet av en admnistrativ arbeidsgruppe som består av:

  • Leder vei, vann og avløp, Trond Nyquist
  • Rektor Røsvik oppvekstsenter, Trude Gleinsvåg
  • (Folkehelsekoordinator)

Videre vil denne gruppen legge frem saker for formannskapet, som er oppnevnt som trafikksikkerhetsutvalg for Sørfold kommune.

NB! Punktet nedenfor om siktrydding/beskjæring handler også i stor grad om trafikksikkerhet.

Snø i innkjørsel

Det er ikke kapasitet til fjerning av snø i private innkjørsler, men mannskapene prøver så godt som mulig å ta hensyn. Ved store snøfall vil selvfølgelig mange innkjørsler bli fylt med snø. Huseierne kan iht. Veglova § 57 ikke kaste snøen ut på veien/ fortauet igjen og § 43 slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikehold av avkjørsel til eiendommen.

Fremkommelighet

Mange boligfelt og trange gater blir ikke brøytet tidlig nok på grunn av at brøytemannskapene må stanse ved feilparkerte biler og søppeldunker. Forviss deg om at biler eller annet du eier står lovlig parkert og ikke er til hinder for brøyting iht. Veglova § 37. Husk at en brannbil eller større kjøretøyer trenger minimum 3 meter bredde for å komme frem. I brøytesesongen er det ønskelig at søppeldunker først settes ut mot gata hentedagen. Unngå å plassere dunken på fortau eller veiareal.

Brøyteskader

Mange boligfelt og trange gater blir ikke brøytet tidlig nok på grunn av at brøytemannskapene må stanse ved feilparkerte biler og søppeldunker. Forviss deg om at biler eller annet du eier står lovlig parkert og ikke er til hinder for brøyting iht. Veglova § 37. Husk at en brannbil eller større kjøretøyer trenger minimum 3 meter bredde for å komme frem. I brøytesesongen er det ønskelig at søppeldunker først settes ut mot gata hentedagen. Unngå å plassere dunken på fortau eller veiareal.

Tining, flom og overvann

I vårt klima har vi mange tineperioder i løpet av vinteren. Dessverre rekker vi ikke over alle problemområdene når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt. Det er ofte nok å pirke litt i isen/ sørpa for å unngå store vannskader på hus og eiendom.

Viser klipping av hekk ved vei og fortau
Slik kan du bidra til fremkommelighet langs fortau.

Beskjæring av busker og trær ved vei/fortau

Hus- eller gårdeier skal iht. Veglova § 31 og Naboloven fjerne all vegetasjon som henger ut over vei eller fortau lavere enn 3 meter. Greiner som henger ut over vei og fortau er til stort hinder for brøytemannskapene, renovasjonsbiler og andre større kjøretøy, som får skadet speil og frontruter. Overhengende greiner medfører ofte en smalere brøytet vei og i enkelte tilfeller at veier ikke blir brøytet.

Illustrasjon - god sikt i veikryss
Her er to alternative metoder for hvordan du kan ordne bedre sikt for gående og syklende langs fortau og vei.


 

Parkering

Vi har for tiden ingen parkeringsgebyr ved parkering i Sørfold kommune.