Hovedmål for Straumen barnehage:

Gjennom ulike aktiviteter skal barna få positive erfaringer og oppleve gleden ved å være ute. Gjennom lek og eksperimentering skal barna få allsidig læring og utvikling.

Barnehagen skal være en møteplass for barn, med aktive og kompetente voksne som har noe å lære bort.

Vi legger stor vekt på et godt læringsmiljø blant barn og ansatte, og på et godt foreldresamarbeid.