Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Habilitering og psykisk helse

Enheten består av habiliteringstjenester: barnebolig, avlastningsbolig og BPA tjenester. Vi har også ambulerende miljøtjenesten og psykisk helse og rus.

Habiliteringsavdeling

Habiliteringsavdelingen yter omsorgstjenester til mennesker som ikke kan dra omsorg for seg selv. Avdelingen også skal bidra til at den enkelte få en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. I hovedsak yter habiliteringsavdelingen tjenester til mennesker med psykisk og fysisk utviklingshemming.

Det ytes målrettet miljøarbeid i leiligheter. Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en arbeidsprosess, som skal lede fram til endringer i retning av et bedre liv for dem som mottar tjenester. Det målrettede miljøarbeidet ytes i form av: omsorg, helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, atferdskorrigerende tiltak, dagtilbud (arbeids- og aktivitetstilbud) og fritidsaktiviteter.

Det ytes også avlastning til utviklingshemmede barn og voksne som bor hjemme. Avlastningen er primært ment å være avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Sommeråpning - NAV Indre Salten - Sørfold

Onsdag: KL. 12.00 – 14.00

STENGT FRA 08.07 – 26.07.24

Utenom åpningstid kan du nå oss via NAV kontaktsenter 
på tlf. 5555 3333 hele sommeren.

Aktuelt

Plakat ferie for alle 2024 røde kors

Ferie for alle 2024

Ferie for alle er et tilbud i regi av Røde Kors for å hjelpe barn i familier med vedvarende lav inntekt. 
Illustrasjon fhi

Hodeluskampanje

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle familier med barn i barnehage- og skolealder til å delta i den nasjonale halvårige aksjonen mot hodelus helgen i...