Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Habilitering og psykisk helse

Enheten består av habiliteringstjenester: barnebolig, avlastningsbolig og BPA tjenester. Vi har også ambulerende miljøtjenesten og psykisk helse og rus.

Habiliteringsavdeling

Habiliteringsavdelingen yter omsorgstjenester til mennesker som ikke kan dra omsorg for seg selv. Avdelingen også skal bidra til at den enkelte få en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. I hovedsak yter habiliteringsavdelingen tjenester til mennesker med psykisk og fysisk utviklingshemming.

Det ytes målrettet miljøarbeid i leiligheter. Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en arbeidsprosess, som skal lede fram til endringer i retning av et bedre liv for dem som mottar tjenester. Det målrettede miljøarbeidet ytes i form av: omsorg, helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, atferdskorrigerende tiltak, dagtilbud (arbeids- og aktivitetstilbud) og fritidsaktiviteter.

Det ytes også avlastning til utviklingshemmede barn og voksne som bor hjemme. Avlastningen er primært ment å være avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.