Planprosessen

Under planprosessen ble det gjennomført grendemøter i hele kommunen.
Egen prosjektgruppe ble oppnevnt og den har bestått av:

  • Bjørn Godal, Salten Friluftsråd
  •  Sylvi Katrin Brandsæther, folkehelsekoordinator
  •  Gerd Bente Jakobsen, næringssjef
  •  Steinar Strand, pensjonist og ildsjel
  •  Arne Harry Nilsen, rektor og ildsjel
  •  Øystein Vedal, leder Røsvik og omegn nærmiljøutvalg

Planen ble utarbeidet av Salten Friluftsråd v/ Bjørn Godal, i samarbeid med kommunen og prosjektgruppen.

20. juni 2023 vedtok kommunestyret å legge forslag til Ferdselsåreplan 2023-2027 på høring.

Her finner du høringsutkastet, Ferdselsåreplan for Sørfold 2023-2027.