Laksågaosen naturreservat

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 32, Laksågaosen naturreservat.

Laksågaosen naturreservat ligger innerst i Nordfjorden i Sørfold kommune i Nordland. Naturreservatet har et areal på 158 dekar, hvorav 74 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et verdifullt strandområde, med sjeldne vegetasjonstyper og det naturlig tilknyttede dyreliv. 

Du kan lese mer fakta om Laksågaosen naturreservat i et pdf-dokument hos Miljødirektoratets naturbase.

Kartutsnitt Laksågaosen naturreservat
Klikk på bildet for å se større og bedre utgave hos Wikimedia.

Trolldalsvatnet naturreservat

Forskrift om fredning for Trolldalvatnet naturreservat.

Trolldalsvatnet naturreservat ligger rett ved E6 mellom Straumen og Megården i Sørfold.
Naturreservatet har et areal på 140 dekar, hvorav 20 dekar vannareal. Området er vernet for å bevare et variert myr- og våtmarksområde med tilhørende plante- og dyreliv.

Du kan lese mer fakta om Trolldalsvatnet naturreservat i et pdf-dokument hos Miljødirektoratets naturbase.

Kartutsnitt Trolldalsvatnet naturreservat
Klikk på kartet for å se større og bedre utgave hos Wikimedia.

Veikdalen naturreservat

Forskrift om fredning av Veikdalen naturreservat.

Veikdalen naturreservat ligger mellom Øvre og Nedre Veikvatnet i Sørfold kommune. Naturreservatet har et areal på 3 250 dekar. Området er vernet for å bevare en isolert og lite påvirket furuforekomst med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene.

Du kan lese mer fakta om Veikdalen naturreservat i et pdf-dokument hos Miljødirektoratets naturbase.

Kartutsnitt Veikdalen
Klikk på kartet for å se større og bedre utgave hos Wikimedia.