Kommunevåpenet

Kommunevåpenet

Hva forestiller og symboliserer Sørfolds kommunevåpen, og hvorfor er det valgt?

Beskrivelse: I blått et sølv turbinhjul bestående av åtte skovler.
Farger: Prosess-blå bunn, turbinhjul i sølv. Som kommuneflagg benyttes fargene blått og hvitt.
Kunstner: Arvid Sveen, Vadsø.
Godkjent: Ved kongelig resolusjon i 1988.

Begrunnelse for valg av motiv: Det moderne Sørfold er tuftet på vannkraft og industri. I sentrum av turbinhjulet avtegnes også et innslag av vasshjulet og det gamle - og våpenet utgjør dermed et bindeledd mellom de opprinnelige næringsveier og dagens og framtidas satsing på kraftutbygging og industri.
I tillegg assosieres blåfargen til vann med havets rikdommer og utnytting av disse. Sørfold er en utpreget "vannbasert" kommune, med bl.a. roseproduksjon og lakseoppdrett som knoppskyting fra Elkem Salten, der varmt vann fra ferrosilisiumverket brukes som oppvarming. Havet var dessuten hovedferdselsåre før E6 ble bygget gjennom kommunen.

Hovedregelen er at det er kommunen selv som bruker kommunevåpenet i sin profilering, og all annen bruk må godkjennes av Sørfold kommune. Det skal normalt ikke benyttes i kommersiell sammenheng eller på en måte som kan forveksles med utøvelse av kommunal myndighet.

Derimot er det bare hyggelig om lag og foreninger etc. ønsker å bruke kommunevåpenet i logoer, faner etc. Men også for slik bruk må alle skisser og planer godkjennes. Dette også for å kunne sikre at våpenet blir korrekt gjengitt i såvel farger som utforming og proporsjoner.

Henvdelser om bruk av kommunevåpenet kan rettes til post@sorfold.kommune.no.

 

Areal, største innsjøer og fjelltopper

Arealer: 
Areal samlet

1.661,55 km2

Landareal

1.520,52 km2

Ferskvann

141,03 km2

Største innsjøer: 
1. Langvatnet, 609 moh.

12,22 km2

2. Sisovatn, 663 moh.

11,90 km2

3. Faulvatn, 314 moh.

7,42 km2

4. Straumvatnet, 4 moh.

6,70 km2

5. Kobbvatn, 9 moh.

5,31 km2

Høyeste fjelltopper: 
1. Skagmatoppen

1.663 moh.

2. Gascacokka

1.512 moh.

3. Topp i Blåmannsisen

1.461 moh.

4. Sisovasstind

1.413 moh.

5. Topp i Blåmannsisen

1.390 moh.

6. Topp i Blåmannsisen

1.351 moh.

Brosjyre og film om Sørfold

En egen brosjyre om kommunen vår, viser noen små glimt av alle de flotte sidene ved det å bo her, jobbe her og hvordan næringsliv og industri skaper mange spennende arbeidsplasser for både egne innbyggere og pendlere inn til Sørfold utenfra.
Filmen er produsert av Bente Braaten, og er lagt ut i to utgaver - standard med tekst, og synstolket utgave. Begge finner du link til under her.

Brosjyre om Sørfold finner du på toppen av sida.

Film om Sørfold - 2024.

Film om Sørfold - 2024, synstolket utgave.

Kraft, natur og industri

Sørfold var i tidligere tider en kommune hvor folk levde av det de høstet fra havet og jorda. I 1967 ble Elkem Salten satt i drift, med strøm fra Siso Kraftverk. Dermed startet en ny æra i Sørfolds historie, der kraftutbygging og industri har fått stor betydning for næringsgrunnlag og arbeidsplasser.

Senere har Elkem Salten gitt livsgrunnlag for flere andre virksomheter, og vannkraften har gitt kommunen trygg økonomi og et godt utbygd servicetilbud.  

I nyere tid har også oppdrettsnæringen blitt en betydelig næringsaktør i Sørfold.

Hele Rago nasjonalpark ligger i Sørfold. Sammen med tre nasjonalparker på svensk side er dette Nord-Europas største sammenhengende villmarksområde.

Se dronefilm fra Rago av Zdenek Dvorak.

Kulturkommune

Kulturlivet i Sørfold er også verdt å nevne. Mer enn 60 foreninger sørger for trivsel og aktivitet rundt om i kommunen. Mange ivrige elever synger og spiller  i kulturskolen. Ski, fotball,  og skyting i idrettslagenes regi aktiviserer også mange barn og unge.

Sørfold er stor i geografisk utstrekning, men beskjeden i folketall. Men den lille kommunen med det store kulturlivet har fostret uvanlig mange kunstnere som satser profesjonelt innen musikk, teater og billedkunst.

En oversikt over lag og foreninger ligger på egen side.

Nasjonalparker i Sørfold kommune

Hele Rago nasjonalpark ligger i Sørfold. I 2010 ble Sjunkhatten nasjonalpark opprettet. Den skal være “Barnas nasjonalpark”, og ligger i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner.

Rago nasjonalpark

Litjverivassfossen, foto Jim T Kristensen

Litjverivassfossen. Foto: Jim T Kristensen.


Rago er en liten nasjonalpark, men konstrastene og naturopplevelsene er store. Her kan du oppleve alt fra fredelige furumoer og lune viker til blankskurte svaberg, tordnende fosser og høyfjell med evig snø. Det er svært få tekniske inngrep i nasjonalparken.
 
Rago grenser opp til de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet, og til sammen danner de det største vernede arealet i Europa, med 5 700 km2.
 
Praktfulle naturopplevelser venter turgåere som besøker Rago. Den naturlige innfartsveien for besøkende er fra Lakshola via Storskogdalen til Storskogvatnet. Du finner et lite nettverk av merkede stier egnet for fjellvandring. En gulmerket rundløype går fra Lakshola (innerst i Nordfjorden) via Nordskardet til Storskogvatnet. Derfra går en sti videre via Sølvskardvatna og Ltlverivatnet til grustaket i Nordfjorden.
 
Terrengformasjonene vest i Rago gjør sitt til at det enkleste er å følge den merkede stien. Tar du avstikkere fra den merkede stien østover, kommer du inn i det roligere terrenget mot svenskegrensa.
 
 

 
Sjunkhatten nasjonalpark - “Barnas nasjonalpark”

Sjunkhatten nasjonalpark omfatter 417,5 km2, inkludert 39,8 km2 sjøareal i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner. Nasjonalparken ble opprettet i februar 2010 og ble offisielt åpnet 12. juni.
 
Dette skal være “Barnas nasjonalpark”. Det vil bli lagt vekt på spesiell tilrettelegging og tilbud til barn og unge. Området har flotte muligheter for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen, til fots og på ski. Området har også en rik kulturhistorie.
 
Landskapet er preget av bre-erosjoner med spisse topper og avrunda fjell, dalbotner og morener. Området er rikt på elver og vann, og har store og varierte landskapskvaliteter av høy nasjonal verdi. Det finnes flere sjeldne plante- og dyrearter her. Dette er også et av de viktigste grotteområdene i Norge.
 
Navnet er hentet fra et karakteristisk fjell som ligger sentralt i området. Dette er det høyeste fjellet mellom Kjerringøy og Valnesfjord.
 

En historisk reise i bilder

Sørfold rundet 125 år som  egen kommune i 2012. I forbindelse med dette ble det laget en billedpresentasjon som tar deg med gjennom historien, bl.a. mange unike bilder av den lokale fotografen, Lyder Kvantoland.

Sørfold kommune 125 år i 2012 - billedkavalkade (pdf).