Betaling

Praktisk bistand er en betalingstjeneste, med betalingssatser ut fra inntekt/pensjon. Praktisk bistand må søkes på, på lik linje som personlig bistand.


*Primært tar hjemmetjenesten oppvasken til brukeren, dersom bruker har hatt besøk forventes det at besøkende eller pårørende rydder opp etter seg selv.


**Hjemmetjenesten handler ikke inn varer for brukere. Du kan få hjelp til å skrive og levert handleliste til Coop Prix Straumen. Varene kjøres ut en fast dag i uken av hjemmetjenesten. Når vedtak for handling foreligger, må du/pårørende opprette konto hos Coop Prix Straumen. For brukere på Nordsia forsøkes det i hovedsak og lage avtale med lokal butikk.

Renhold

Tjenesten tildeles som andre tjenester via Tildelingskontoret. Renhold utføres normalt hver 3. uke. Det forventes at du er hjemme når renholderne kommer. Dersom du vet du skal reise bort eller ikke er hjemme den aktuelle dagen, må du gi beskjed senest dagen før. Dersom du ikke gir beskjed, vil du være nødt til å betale. Det forventes også at du deltar med det du selv greier. Renholderne hjelper deg, og oppfordrer til deltakelse og mestring. Du må selv sørge for å ha tilgjengelig og tilstrekkelig utstyr til vasking, støvsuger må også være tilgjengelig.

Søppelhåndtering

Hjemmetjenesten er pliktige til å rydde opp egen søppel i form av forbruksmateriell til eks stell/ sårstell m.m. Søppelhåndtering ut over dette ønsker vi at du selv organiserer og bærer ut. Mestrer du ikke selv, kan det søkes om praktisk bistand til å ta ut søppel. Hjemmetjenesten ordner ikke med å flytte søppeldunker til veien på tømmedager, dette må du organisere selv.

Tjenester som ikke tilbys

  • vaktmestertjenester
  • snømåking/brøyting
  • Vedhenting og opptenning
  • Plenklipping
  • Følgetjeneste 
  • Timebestillinger