Sørfold kommune har tilbud om skolefritidsordning for elever 1.- 4. klasse, organisert etter ulike modeller.

  • Elever på 1. og 2. trinn får 12 timer gratis SFO pr. uke
  • Elever med særskilte behov har tilbud om gratis skolefritidsordning for elever 5.-7. trinn. Tilbudet følger skoleruten.
  • Man søker kun om ny eller endret plass. Søking skjer via Visma Flyt Skole. Skole.visma.com/sorfold
  • Barnet beholder plassen til det går ut av 4. klasse, med mindre den sies opp. Linken under brukes både for ny plass, endring og oppsigelse
  • Permisjon fra SFO gis ikke
  • Det gis tilbud om SFO ved Røsvik oppvekstsenter og Straumen skole.
  • Daglig åpningstid i Røsvik oppvekstsenter SFO er 07.15-16.00.
  • Daglig åpningstid i Straumen skole SFO er 06.45-16.00.