Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skole

Grunnskoler

Sørfold har tre grunnskoler som vektlegger kvalitet og utfoldelse for den enkelte elev. Det er Nordsia oppvekstsenter skole, Røsvik oppvekstsenter skole og Straumen skole.

Under dette tjenesteområdet ligger ansvaret for grunnskolene, skolefritidsordningen (SFO) og voksenopplæring. Virksomhetene ledes av den enkelte rektor, som rapporterer til leder Oppvekst og kultur.

Meldingssystem

Alle skolene i Sørfold bruker et meldingssystem som heter Visma Flyt Skole.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

DKS er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen uansett hvor de bor i landet. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. 

Tegning av elever i et klasserom

Aktuelt

Straumen skole

Ny rektor ved Straumen skole er klar

Områdeleder for oppvekst og kultur, Rita Rønnebu, melder i formiddagstimene i dag, 29. mai,  at det er ansatt ny rektor ved Straumen skole fra høsten ...