Ordfører

 NavnStilling:
Ordfører Kolbjørn Mathisen
Kolbjørn Mathisen
Mobil: 95766424
E-post: kolbjorn.mathisen@sorfold.kommune.no
Ordfører

Administrasjon

 Navn:Stilling:
(foto)Torill Mørkhagen
Mobil: 97 59 16 35
E-post: torill.morkhagen@sorfold.kommune.no
Kommunedirektør
 ---Områdeleder teknisk/næring
Gunnbjørg Olufsen
Gunnbjørg Olufsen
Mobil: 95 74 71 25
E-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Områdeleder helse og velferd
(foto)Margunn Skjevik
Mobil: 92 86 53 82
E-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no
Områdeleder omsorg
Rita Rønnebu
Rita Rønnebu
Mobil: 91 64 09 32
E-post: rita.ronnebu@sorfold.kommune.no
Områdeleder oppvekst og kultur
(foto)Kjellaug Bendiksen
Mobil: 48 26 69 77
E-post: kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no
Leder økonomiavdelingen
Lisbeth Bernhardsen
Lisbeth Bernhardsen
Mobil: 46 82 43 05
E-post: lb@sorfold.kommune.no
Leder personal- og organisasjonsavdeling
(foto)Trond Olav Ånesen
Mobil: 90 01 86 97
E-post: trond.anesen@sorfold.kommune.no
IT-rådgiver
Bente Storåker
Bente Storåker
Mobil: 94 82 78 84
E-post: bente.storaker@sorfold.kommune.no
Konsulent, Personal- og  organisasjonsavdeling
Gerd Pedersen
Gerd Pedersen
Telefon: 75 68 50 00
E-post: post@sorfold.kommune.no
Konsulent, Personal- og  organisasjonsavdeling

Økonomiavdeling

Navn:Kontakt:Stiling:
Kjellaug BendiksenMobil: 48 26 69 77 
E-post: kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no
Økonomisjef
Trine VedalMobil: 46 91 93 38 
E-post: trine.vedal@sorfold.kommune.no
Faktura
Anniken PedersenMobil: 91 16 06 52 
E-post: anniken.pedersen@sorfold.kommune.no
Regnskap
Merete PedersenMobil: 46 88 65 69 
E-post: merete.pedersen@sorfold.kommune.no
Lønningskontor

Helse- velferds- og legetjeneste

Navn:Kontakt:Stilling:
Sørfold legekontorTelefon: 75 68 51 40
E-post: legekontor@sorfold.nhn.no
 
   
Gunnbjørg OIufsenMobil: 95 74 71 25
E-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Områdeleder, Helse og velferd
   
Miljøtjenesten:  
Dianne MørkhagenMobil: 93 00 34 37
E-post: dianne.ramirez@sorfold.kommune.no
Avdelingsleder habilitering, psykisk helse og miljøtjeneste
MiljøtjenestenMobil: 47 89 48 21 
Karianne PedersenMobil: 48 21 26 54
E-post: karianne.pedersen@sorfold.kommune.no
Sykepleier i psykisk helse
   
Innvandring og integrering:  
Ermin KrehicMobil: 91 69 75 07
E-post: ermin.krehic@sorfold.kommune.no
Flyktningkoordinator/ Bostøtte/
Husbanksaker

Janne Westgård Mikalsen

Mobil: 47 61 26 42
E-post: janne.mikalsen@sorfold.kommune.no

Konsulent
Helsestasjon:  
Berill DåbakkMobil: 90 85 74 23
E-post: berill.dabakk@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Trude ZahlsenMobil: 48 26 73 38
E-post: tza@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Ailin FurnesMobil:
E-post: ailin.furnes@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
   
Barneverntjenesten:  
Kari Hansen SetsåMobil: 90 19 44 37
E-post: kari.setsa@sorfold.kommune.no
Leder barneverntjenesten
Finn ledig tid og bestill time.
Lovise BrodersenMobil: 90 98 12 01
E-post: lovise.brodersen@sorfold.kommune.no
Barnevernkonsulent
Finn ledig tid og bestill time.
Karoline BjørnstadMobil: 47 75 35 18
E-post: karoline.bjornstad@sorfold.kommune.no
Barnevernkonsulent
Finn ledig tid og bestill time.
Barnevernvakt - akuttberedskapMobil: 46 95 57 76(Åpningstid 15.30 - 08.00, og døgnåpen i helg og helligdager)
   
Fysioterapi:

 

 
Sørfold FysioterapiMobil: 46 82 91 67
E-post: fysio@sorfold.kommune.no
 
Kristin N. JakobsenMobil: 41 23 77 05
E-post: kristin.jakobsen@sorfold.kommune.no
Fysioterapeut
Rakel PettersenMobil: 48 34 51 22
E-post: rakel.fysio@gmail.com
Fysioterapeut
Heidi JensenMobil: 97 46 60 41
E-post: heidi.jens1@icloud.com
Fysioterapeut

Omsorgstjenesten

Navn:Kontakt:Stilling:
Margunn SkjevikMobil: 92 86 53 82
E-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no
Områdeleder omsorg
Stine BrandtMobil: 91 62 09 30
E-post: tildelingskontoret@sorfold.kommune.no
Konsulent tildeling
Kenneth GrytvikMobil: 91 36 83 53
E-post: kenneth.grytvik@sorfold.kommune.no
Saksbehandler vederlag, 
systemansvarlig profil/støttekontakt
Finn ledig tid og bestill time.
Johanne Steinmo-SolvangMobil: 91 14 00 65
E-post: ergoterapeut@sorfold.kommune.no
Ergoterapeut
Julianne ElvebakkMobil: 91 17 68 28
E-post: julianne.elvebakk@sorfold.kommune.no
 
   
Sørfold sykehjem:

 

 
Randi LangøMobil: 94 82 63 58
E-post: randi.lango@sorfold.kommune.no
Virksomhetsleder
Avdeling I, vaktromMobil: 94 78 83 28
E-post: sykehjemmet@sorfold.kommune.no
 
Avdeling II, vaktromMobil: 94 88 02 87 
KjøkkenMobil: 94 86 96 59
E-post: kjokken.sykehjem@sorfold.kommune.no
 
Svein Bjarne HansenMobil: 90 54 07 18
E-post: svein.bjarne.hansen@sorfold.kommune.no
Vaktmester
Hjemmetjeneste nord
Mobil: 48 21 64 49 
   
Sørfold eldresenter:Telefon: 75 68 50 50 
VaktromMobil: 91 10 47 72
E-post: vaktrom.ses@sorfold.kommune.no
 
Trine HellandMobil: 94 98 97 27
E-post: trine.helland@sorfold.kommune.no
Konstituert avdelingsleder
KjøkkenE-post: kjokken.ses@sorfold.kommune.no 
Pasient-telefonMobil: 94 86 55 46 
   
Hjemmetjeneste:

 

 
Marianne ErikssonMobil: 95 13 72 88
E-post: marianne.eriksson@sorfold.kommune.no
Avdelingsleder
HjemmesykepleienMobil: 91 58 74 93 
Hilde Mari Gjæver

Mobil: 94 88 12 25
E-post: hilde.gjaver@sorfold.kommune.no

Kreftkoordinator 
HjemmehjelpMobil: 48 27 14 75 
   
Hukommelsesteam Sørfold kommune:

 

 
Leder hukommelsesteamMobil: 95 36 52 35 

Oppvekst, kultur og folkehelse

Navn:Kontakt: Stilling:
Rita RønnebuMobil: 91 64 09 32
E-post: rita.ronnebu@sorfold.kommune.no
Områdeleder oppvekst, kultur og folkehelse

 

 

 
Nordsia oppvekstsenter:

 

 
Arne-Harry NilsenMobil: 46 81 63 41
E-post: ahn@sorfold.kommune.no
Rektor 
Arbeidsrom lærereMobil: 46 80 42 48 
Avdeling barnehageMobil: 91 57 55 06 

 

 

 
Røsvik oppvekstsenter:

 

 
Lisbeth EidissenMobil: 46 83 11 86
E-post: lisbeth.eidissen@sorfold.kommune.no
Kontor
Trude GleinsvågMobil: 90 93 53 25
E-post: trude.gleinsvaag@sorfold.kommune.no
Rektor 
Arbeidsrom lærereMobil: 94 79 66 72 
Avdeling SFOMobil: 91 57 96 89
E-post: rosita.leirvik@sorfold.kommune.no
 
Avdeling barnehageMobil: 90 12 34 10 

 

 

 
Straumen skole:Telefon: 75 68 50 00 eller mobil 94 86 54 22
E-post: post.straumen.skole@sorfold.kommune.no
 
Solfrid Skar WoldMobil: 41 63 78 41
E-post: solfrid.wold@sorfold.kommune.no
Kontor
Hilde K. KarlsenMobil: 91 73 67 41
E-post: hilde.karlsen@sorfold.kommune.no
Rektor
Vibeke OlsenMobil: 95 85 12 36
E-post: vibeke.olsen@sorfold.kommune.no
Assisterende rektor
Gøran OlsenMobil: 94 14 62 95
E-post: goran.olsen@sorfold.kommune.no
Voksenopplæring 
Arbeidsrom Team A 
(1.-4. kl.)
Mobil nr: 94 86 54 22
E-post: anne.johansen@sorfold.kommune.no
 
Arbeidsrom Team B 
(5.-7. kl.)
Mobil nr: 94 86 54 22
E-post: siri.evjenth@sorfold.kommune.no
 
Arbeidsrom Team C 
(8.-10. kl.)
Mobil nr: 94 86 54 22
E-post: lars.evjenth@sorfold.kommune.no
 
Kristin W. JohansenMobil: 91 18 81 32
E-post: kristin.johansen@sorfold.kommune.no
Leder SFO
Lars Arne LarsenMobil nr: 47 89 37 19
E-post: lal@sorfold.kommune.no
Vaktmester

 

 

 
Straumen barnehage:

E-post barnehage: straumen.barnehage@sorfold.kommune.no

 
Liss-Mona E. AbrahamsenMobil: 90 65 35 86
E-post styrer: lea@sorfold.kommune.no
Styrer
Avdeling MarsMobil: 91 00 65 82 
Avdeling JupiterMobil: 95 41 99 39 
Avdeling MerkurMobil: 90 96 87 52 
Avdeling SaturnMobil: 94 78 08 95 
   
Kulturskolen:

 

 
Ragnhild HansenMobil: 41 61 79 70
E-post: rhh@sorfold.kommune.no
Kulturskolerektor
Sveinar AaseMobil: 41 33 94 05
E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer/ungdomskoordinator
John Kristian KarlsenMobil: 97 63 12 97
E-post: jkk@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
Andreas Kopland BergerMobil: 46 79 26 67
E-post: andreas.berger@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
Ole-Anders SeinesMobil: 46 81 42 76
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
   
Biblioteket:

 

 
Ekspedisjon bibliotek
 
Mobil: 46 85 17 92
E-post: bibliotek@sorfold.kommune.no
 
Ole-Anders SeinesMobil: 46 81 42 76
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no
Bibliotekleder

 

 

 

Teknisk/næring

Navn:Kontakt:Stilling:
---

 

Områdeleder
Trond NyquistMobil: 94 16 86 97
E-post: trond.nyquist@sorfold.kommune.no
Kommunalteknisk
Finn ledig tid og bestill time.
Johanne Christin Øien SjønesMobil: 97 06 62 18
E-post: johanne.sjones@sorfold.kommune.no
Bygg/Eiendom
Finn ledig tid og bestill time (kommer)
Aleksandra Valerjevna JensenMobil: 46 86 62 49
E-post: aleksandra.jensen@sorfold.kommune.no
Byggesaksbehandler
Finn ledig tid og bestill time.
Kåre AureMobil: 46 89 93 54
E-post: kaare.aure@sorfold.kommune.no
Ingeniør geodata
Finn ledig tid og bestill time hos Kåre.
Margrete MyranMobil: 94 79 55 16
E-post: margrete.myran@sorfold.kommune.no
Landmåler
Finn ledig tid og bestill time (kommer)
Gerd Bente JakobsenMobil: 90 50 60 96
E-post: gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no
Næringssjef
Finn ledig tid og bestill time (kommer)

Abdelaziz Mohammed

Mobil: 46 87 65 53
E-post: abdelaziz.mohammed@sorfold.kommune.no

Landbruks-/næringskonsulent
Finn ledig tid og bestill time hos Abdelaziz.
Roy Kristian Hansen TingvollMobil: 90 96 11 93
E-post: roy.tingvoll@sorfold.kommune.no
Prosjektleder
Finn ledig tid og bestill time hos Roy.
   
Driftsavdeling VVA

 

 
Gunnar ElvebakkMobil:  90 56 29 69
E-post: gunnar.elvebakk@sorfold.kommune.no
Formann
MatsalMobil:
E-post: teknisk.verksted@sorfold.kommune.no
 
Odd Kåre BernhardsenMobil: 95 07 46 67
E-post: oddkb@sorfold.kommune.no
 
Kjell Magne HoltanMobil: 91 36 03 98
E-post: kjell.holtan@sorfold.kommune.no
 
Johnny Strand Mobil: 48 05 43 91
E-post: johnny.strand@sorfold.kommune.no
 
Tony EnganMobil: 97 56 17 82
E-post: tony.engan@sorfold.kommune.no
 
   
Renholdsleder  
Silje Helen HansenMobil: 99 22 91 38
E-post: silje.h.hansen@sorfold.kommune.no
 
   
Vaktmesterkorps

 

 
Henning ØwreMobil: 99 22 56 69
E-post: henning.owre@sorfold.kommune.no
Vaktmester/formann
Ørjan SlettenMobil: 90 29 93 10
E-post: orjan.sletten@sorfold.kommune.no
Vaktmester
Ole Jørgen WenbergMobil: 90 36 12 11
E-post: ole.wenberg@sorfold.kommune.no
Vaktmester
Knut Arne HjellvikMobil: 90 16 82 03
E-post: knut.arne.hjellvik@sorfold.kommune.no
Vaktmester
Lars-Arne LarsenMobil: 47 89 37 19
E-post: lal@sorfold.kommune.no
Vaktmester
John Eivind Laxaa (Nordsia)Mobil: 48 03 46 63
E-post: jel@sorfold.kommune.no
Vaktmester
Svein Bjarne Hansen (Røsvik)Mobil: 90 54 07 18
E-post: svein.bjarne.hansen@sorfold.kommune.no
Vaktmester

Fagforeninger

Navn:Kontakt:Fagforening:
Katrin ElvebakkMobil: 95 10 71 71
E-post: fagforbundet@sorfold.kommune.no
Fagforbundet, Sørfold
Kristin Willumstad JohansenMobil: 90 02 51 09
E-post: utdanningsforbundet@sorfold.kommune.no
Utdanningsforbundet, Sørfold
Veronika HjemgamMobil: 97 77 26 61
E-post: veronika.hjemgam@sorfold.kommune.no
Sykepleierforbundet (kontaktperson)
Trine VedalMobil: 46 91 93 38
E-post: trine.vedal@sorfold.kommune.no
Delta (kontaktperson)
Sveinar AaseMobil: 41 33 94 05
E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune.no
Creo
Grisananthan Karunanithy ParamsothyMobil: 
E-post: grisananthan.paramsothy@sorfold.kommune.no
Legeforeningen
Gunnar JensenMobil: 
E-post: gunnar.jensen@sorfold.kommune.no
Psykologforeningen
Gerd Bente JakobsenMobil: 90 50 60 96
E-post: gbj@sorfold.kommune.no
Naturviterne
Kåre AureMobil: 46 89 93 54
E-post: kaare.aure@sorfold.kommune.no
NITO

Sørfold sokn

Åpningstider: 10:00 - 14:30 (onsdag stengt).

Navn:Kontakt: Stilling:
Beate BreivikMobil: 41 35 95 86
E-post: bb983@kirken.no
Kirkeverge
Lisbeth GieselmannMobil: 95 46 84 63
E-post: lg962@kirken.no
Sokneprest 
Connie BakkenMobil: 90 24 71 45
E-post: cb752@kirken.no
Diakoni
Svetlana JensenMobil: 45 79 62 86
E-post: sj656@kirken.no
Kantor
Asle JohansenE-post: aj658@kirken.noKirkegårdsarbeider/kirketjener
Raymond OsbakkE-post: ro533@kirken.noKirkegårdsarbeider

NAV Indre Salten

Navn: Kontakt:Stilling:
NAV Telefon: 55 55 33 33 
Anichen GregerTelefon: 55 55 33 33
E-post: anichen.greger.eilertsen@nav.no
Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivning
etc.
Grethe SøvikTelefon: 55 55 33 33
E-post: grethe.sovik@nav.no
Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivining
etc.
Tuva FurehaugTelefon: 55 55 33 33
E-post: tuva.furehaug@nav.no
Statlige tjenester