Kan innvilges for personer som har behov for dette på bakgrunn av funksjonshemming eller sosiale problemer.

  • Ta med til de kultur- og fritidsaktiviteter som en ønsker å være med på.
  • Personlige gjøremål utenfor hjemmet.
  • På bakgrunn av manglende nettverk.


Personer med forsørgeransvar, ektefelle eller samboer, søsken eller andre nære pårørende skal i hovedsak ikke være støttekontakt for den det gjelder.