Timebestillinger

Kontakt legekontoret enklest ved å logge deg inn på pasientsky 

Her kan du bestille følgende tjenester:

 1. Bestille time til lege
  Timebestilling, oversikt over bestilte timer, varsling, avbestillingsmulighet. 
   
 2. Bestille time på laboratoriet.
  Du kan bestille time på laboratoriet gjennom pasientsky . Du må på forhånd ha avtalt med legen at rekvisisjon for prøvetaking/undersøkelse er laget, slik at laboratoriepersonalet tar riktig prøve.
   
 3. Forny resept
  Du kan sende en melding via pasientsky og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrevet på resept. 
   
 4. Kontakt legekontoret
  Still et praktisk spørsmål til resepsjonen ved fastlegekontoret.T Besvares innen fem arbeidsdager. Trenger du ATTEST? Sjekk i avsnittet "Attester - husk skjema/egenerklæring" om du trenger å ta med egenerklæring.

Betaling for legetjenester

På Helsenorge.no finner du informasjon om betaling for helsetjenester

Du har også mulighet til å opparbeide deg frikort for helsetjenester

Attester og legeerklæringer: Noen ganger må du medbringe en ferdig utfylt egenerklæring til legetime før du kan be om legeerklæring.
 

Attester - husk skjema/egenerklæring

Utstedelse av attester og erklæringer må du planlegge i god tid. Disse ukene vil det bare unntaksvis være mulig å få utstedt attester:

Uke 26  - uke 33

Dersom førerkortet ditt utløper i uke 28, må du altså sørge for å bestille attest-time innen utgangen av uke 25.

Ta alltid med ferdig utfylt egenerklæring eller til legetimen:

Det er egne takster for attester. Dette kan komme i tillegg til vanlig konsultasjonshonorar for legetime.

Sykmelding

Klarlegg alltid disse forholdene før du kontakter legekontoret om sykmelding:

 • Har du rett til egenmelding? Egenmeldt sykefravær er like gyldig som sykmelding fra lege. Dersom du har rett til egenmelding, skal du alltid benytte det først.
 • Jobber du i Sørfold kommune, og har behov for tilrettelegging pga. sykdom? Kontakt først din nærmeste leder, før du ber legen om sykmelding (se nye retningslinjer for sykefraværsoppfølging i Sørfold kommune)
 • Hva er navnet på din arbeidsgiver, nærmeste leder? Hva er ditt yrke og dine arbeidsoppgaver?
 • Hva er dine helseplager? På hvilken måte begrenser dette din arbeidsevne?

Legg merke til at sykmelding som hovedregel ikke kan tilbakedateres – den gjelder fra den dagen legen utsteder sykmeldingen. Telefon-konsultasjon kan i enkelte tilfelle erstatte personlig frammøte på legekontor. 

Labratoriet

Timebestilling for blodprøvetaking ved Sørfold legekontor kan du bestille på pasientsky
Husk at lege må ha rekvirert prøver, eller du må ha med eget blodprøveskjema fra annen lege/sykehus.

Klageadgang

Ønsker du å klage på helsetjenester eller helsepersonell, skal du ta kontakt med den ansvarlige for tjenesten du ønsker å klage på. 

Rett til å klage - se informasjon på helsenorge.no 

 1. Hjelp til å klage - se pasient- og brukerombudet. Her finner du adresser og kontaktinformasjon for ditt fylke.
 2. Du kan også klage direkte til  Statsforvalteren i Nordland.

Legeattest ved skolefravær - informasjon til skoler og elever

Legeattest for skolefravær ved sykdom er ikke nødvendig før eleven har fått varsel om at fraværet i ett eller flere fag nærmer seg 10%.

Legeattest kan du få hos helsesykepleier eller din fastlege. Slik gjør vi det når eleven har fastlege ved Sørfold legekontor:

Dette gjør eleven

1. Send melding til helsesykepleier eller fastlegen allerede første fraværsdag. Du gjør det i pasientsky eller på telefon. 

2. Skriv at du trenger attest for skolefravær.

3. Beskriv sykdomsstart, feber, symptomer, hvordan dette virker på skoledeltakelse osv.

4. Vær klar ved telefonen. Legen må kanskje snakke med deg, eller innkalle deg til legetime.

5. Send ny melding når sykdomsfraværet avsluttes om hvilke datoer du har vært borte.

 

Dette gjør legekontoret

1. Legekontoret tar kontakt for avklaring av time, hovedregelen er at attesten på skolefravær dokumenteres på observasjonsgrunnlag, altså at eleven må på fysisk time. Av og til kan det gjøres på telefon.

2. Legeattesten må hentes på legekontoret, eller bli sendt per post, da attesten signeres og stemples av legen. 

 

Hvis du trenger legetime for undersøkelse eller behandling, ringer du telefon 75 68 51 40

(09:00 - 11:00 og 13:00-14:30).

Egenandel kr. 190-, 

Forskrivning av vanedannende legemidler

Hovedregelen er at forskriving av slike legemidler alltid skal gjennomføres i forbindelse med en konsultasjon. 

Dersom du har inngått en avtale med fastlegen om fornyelse av slike legemidler uten konsultasjon, kan du be om reseptfornyelse på vanlig måte.