Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beredskap og samfunnssikkerhet

Alle kommuner kan bli rammet av kriser og ulykker som medfører betydelige skader og som kan sette liv, helse, miljø og materielle verdier i fare.

En krise kommer alltid overraskende, og det er for sent å tenke på hva som kunne ha vært gjort når krisen er der. Blant annet er mye av infrastrukturen som vann-, tele- og elektrisitetsforsyning komplisert oppbygd og sårbare for ekstraordinære belastninger.

Skulle en katastrofelignende hendelse inntreffe, kan kommunen i løpet av svært kort tid måtte sette i verk ekstraordinære tiltak. I slike tilfelle vil det ikke være mulig å følge kommunens ordinære beslutningsprosess. Det vil da bli opprettet et særskilt administrativt organ, kriseledelse, som har et overordnet ansvar for å gjennomføre de tiltak som kreves av kommunen.

(Bildeillustrasjon: AI-generert fra Bing/Copilot)
 
Tegning av beredskapspersoner i aktivitet

Aktuelt

Beredskapslager for 7 dager

Egenberedskap - viktige nyheter

DSB har oppdatert sine råd for egenberedskap, der noen av de viktigste punktene bl.a. er økning av varighet på egenberedskap, kritisk medieforståelse,...