Trond Nyquist med mobiltelefon
Avdelingsingeniør for vei,vann og avløp, Trond Nyquist.

Hvem får varsel på mobil?

Alle mobiltelefoner registrert på adressen får melding.

– Sørfold kommune sender SMS-varsling til berørte husstander når vi utfører arbeid på vann – eller avløpsnettet, sier Trond Nyquist. Han er avdelingsingeniør for vei, vann og avløp i Sørfold kommune.

Varsling sendes ved vannledningsbrudd, spyling eller annet planlagt vedlikehold av ledningsnettet. Sørfold kommune benytter  også  SMS- varsling i andre situasjoner der det er aktuelt å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

– Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner som er registrert på de berørte eiendommene, sier Nyquist.

Som innbygger kan du selv gå inn og gjøre endringer, blant annet legge inn rett telefonnummer. Du går da  inn via denne linken:

Servicevarsling

Hva med varsling til fritidseiendom?

Under linken til Servicevarsling (se punktet over), kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling henter informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Hva med hemmelige nummer?

Har du hemmelig nummer?

– Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Dette betyr at de ikke mottar varsling med dagens system.

De som har hemmelig nummer og ønsker varsling  kan på egenhånd registrere seg i databasen. Informasjonen vil ikke bli offentliggjort, men administratorer av systemet vil ha tilgang til denne informasjonen, forklarer Trond Nyquist.