Lakselva idrettsanlegg

Lenke til kartutsnitt som viser Lakselva fotballanlegg.

Dette anlegget benytter seg bl.a. av spillvarme fra Elkem Salten for oppvarming av fotballbane.

Fotballbinge Straumen skole

Lenke til kartutsnitt som viser plassering av fotballbingen ved Straumen skole

Fotballbinge Røsvik

Lenke til kartutsnitt som viser plassering av fotballbinge ved Røsvik oppvekstsenter.