Hvorfor ressursteam?

Godt tverrfaglig samarbeid er en viktig forutsetning for å skape et miljø der alle inkluderes og opplever fellesskap og mestring, og det vil kunne forebygge at problemer utvikler seg, eller at de blir større enn nødvendig. 

Lærere og barnehagepersonell er noen ganger bekymret for enkelte barn. Disse voksne er i en posisjon hvor de tidlig kan oppdage, forebygge og avhjelpe utfordringer hos barn. For å kunne gjøre dette trenger de kunnskaper om risiko- og beskyttelsesfaktorer og faresignaler for skjevutvikling hos barn og unge. Det er viktig å vite hva du kan gjøre og hvilken rolle og ansvar du har for å bidra til videre hensiktsmessig håndtering av utfordringene sammen med foreldre/foresatte og eventuelt andre samarbeidspartnere.

De voksne kan i sin relasjon til barna være en viktig beskyttelsesfaktor for barn som sliter, både før, etter og samtidig som andre hjelpetiltak gjennomføres. Det er derfor viktig å etablere gode rutiner for personalet i tilfeller der en blir bekymret for enkelte barn. 

Mål med ressursteam

  • Alle barn og elever skal oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er betydningsfulle og at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud.
  • Arbeidet skal bidra til å gi barna en trygg oppvekst, trygge og utviklende læringsmiljøer i barnehage og skole.
  • Arbeidet skal bidra til at barn og foreldre/ foresatte har en positiv opplevelse i møte med kommunen

Hvem består ressursteamet av?

HelsesykepleierKoordinator, fast medlem
KommunepsykologFast medlem
BarneverntjenesteVed behov
PPTFast medlem, saksavhengig
Skole/barnehage 
Foreldre/foresatte 
Barnet/ungdommen 
FastlegeVed behov
BUPVed behov, eller videokonferanse
Andre tjenesteytere