Om trygghetsalarm

Trygghetsalarm består en digital trygghetsalarm, alarmknapp og røykvarsler. 

Alarmen fra trygghetsalarmen går videre til responssenter som besvarer anropet, og kontakter hjemmesykepleien om det er behov for det. 

Vi tilstreber å respondere på alarmer så snart som mulig, men responstiden kan bli opp mot 2 timer. 

Kriterier

  • Det forutsetter at du forstår å benytte alarmen
  • Personer som har redusert funksjonsnivå med fare for fallulykker
  • Personer som har alvorlig sykdom der behovet for akutt hjelp kan oppstå
  • Personer som har sykdom som hindrer bruk av vanlig telefon
  • Personer som har teknisk utstyr (eks. seng, rullestol) som kan svikte, og som kan føre til behov for hjelp utenfor rekkevidde av vanlig telefon

Forventinger til deg som får trygghetsalarm

  • Du må ha på deg alarmknappen hele døgnet
  • Du må ikke bruke alarmen, hvis du heller kan bruke telefon
  • DU må montere nøkkelboks, og skaffe nøkkel som skal oppbevares i denne. 
  • Trygghetsalarmen kan inndras hvis den gjentatte ganger brukes i situasjoner som ikke er akutte.