Hva er BPA?

BPA skal gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonshemming. Ordningen skal bidra til at tjenestemottaker får et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for funksjonshemmede.

Vurdering

  • Personer under 67 år med langvarig behov for personlig assistanse
  • Personlig ønske og behov
  • Behov for hjelp på 32 timer i uken
  • Personer som har minst 25 timer i uken med tjenester har rett på vurdering til BPA
  • Pårørende kan ikke benyttes som BPA

Leder i eget liv

Du er i utgangspunktet arbeidsleder, og har selv ansvaret for organisering og innhold i tjenesten etter ditt behov. Arbeidslederrollen kan også gis til andre. 

Kommunen er formell arbeidsgiver.