Hva kan teamet hjelpe med?

  • Bistå fastlegene i utredning av demenssykdom.
  • Kartlegge symptomer og utfordringer knyttet til hukommelsesproblemer.
  • Gi informasjon om hva demens er.
  • Informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd for bedre hverdagsmestring.
  • Tilby koordinering og oppfølging.
  • Bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet.
  • Være til støtte for de som er berørt og trenger noen å snakke med.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolen arrangeres en gang pr. år i samarbeid med Fauske og Saltdal. 

Ambulerende dagaktivtetstilbud

Et individuelt tilrettelagt dagtilbud for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

Personale reiser hjem til brukeren og utfører praktiske aktiviteter sammen med vedkommende, tilpasset ønsker og behov.

Dette er et tilbud som det må søkes om.