Oppgaver under kommunens bygg – og eiendomsforvaltning

 

 • Kommunale eiendommer
 • Vedlikehold og drift av kommunale bygg og anlegg
 • Saksbehandling for kommnal bolignemnd
 • Kommunalteknisk beredskap
 • Kommunale forsikringer
 • Vaktmestertjeneste
 • Brannvernansvarlig på Rådhuset
 • Parkanlegg/idrettsanlegg
 • Bassengdrift
 • Utjkøring av hjelpemidler
 • med mere.