Helestasjon for barn 0-5 år

Når skal barnet mitt på helsekontroll?

 • Hjemmebesøk – Helsesykepleier tar kontakt med deg noen dager etter fødsel og avtaler hjemmebesøk.
 • 6 uker: Individuell konsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 3 måneder: Individuell konsultasjon med helsesykepleier
 • 5 måneder: Individuell konsultasjon med helsesykepleier
 • 6 måneder: Individuell konsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 8 måneder: Individuell konsultasjon med helsesykepleier
 • 10 måneder: individuell konsultasjon helsesykepleier 
 • 12 måneder: Individuell konsultasjon med helsesykepleier og lege
 • 15 måneder: Individuell konsultasjon med helsesykepleier
 • 18 måneder: Individuell konsultasjon med helsesykepleier
 • 2 år: Individuell konsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 4 år: Individuell konsultasjon med helsesykepleier

Ved behov avtaler vi tettere oppfølging.

 

Skolehelsetjeneste

Dette er et tilbud til alle elever som går på barne- og ungdomsskole, samt videregående skole. Her møter man helsesykepleiere. 

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevens helse, trivsel og læring, og samarbeider med skole og fastlege, ved behov andre tjenester i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. 

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen.

Vi samarbeider tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise til andre tjenester ved behov. Helsesykepleier jobber på skolene og har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss i forhold til spørsmål rundt barn – og unges helse.

1.trinn

 • Skolestartundersøkelse:
  •  helseundersøkelse med helsesykepleier og lege
  •  hørsel, høyde og vekt måles
 • Deltar på foreldremøte

 2.trinn

 • vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

3. trinn

 • stasjonsundervisning i klasse- egenomsorg - ved behov
 • høyde- og vektmåling.

5. trinn

 • Undervisning om egenomsorg og pubertet i klasse.

6. trinn

 • Mesling-/kusma-/røde hunder- vaksinasjon

7. trinn

 • HPV-vaksinasjon

8.trinn

 • Individuelle helsesamtaler
 • Høyde- og vektmåling
 • Deltar på foreldremøte

10. trinn

 • Vaksinasjon difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Undervisning seksuell helse

Åpen dør:

Skolehelsetjenesten har åpen dør, slik at man komme å snakke med helsesykepleier uten avtale. 

Straumen skole: Helseykepleier er på skolen onsdag og torsdag fra klokken 09.00-10.30.

Røsvik og nordsia har helsesykepleier annen hver tirsdag som er tilgjengelig hele dagen. Informasjon om hvilke dager dette gjelder, finnes på skolene. 

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom er gratis og uten timebestilling, det er bare å møte opp på helsestasjonen.  Den ligger vis a vis biblioteket. Målgruppe er ungdom mellom 13 og 20 år. 

Tjenesten følger skoleruta.

Hva kan du spørre om? 

 • kropp og helse
 • pubertet
 • seksuell orientering eller kjønnsidentiet
 • sex og samfliv
 • prevensjon
 • graviditet
 • seksuelt overførbare infeksjoner
 • problemer med venner eller familie
 • vanskelige tanker
 • følelser og bekymringer

Helsestasjon for ungdom holder til nede på helsetasjonen på rådhuset. 

 

Jordmor

Helsestasjonstjenesten er også et lovpålagt tilbud til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll hos jordmor. Sørfold har samarbeid med Fauske kommune om svangerskapskontroll v/ jordmor. Jordmor har kontor på familiens hus, og det er bare å ringe for å avtale time. Tjenesten er gratis. 

Familiens hus
Telefon: 75 60 42 00
Åpningstid: hverdager 08:00 - 15:30
Telefontid: 08:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00

Postadresse: Pb 226, 8201 Fauske.
Besøksadresse: Rådhusgata 2, 8200 Fausk

 

Vaksinering

Hva skal barnet mitt vaksineres mot og når?

I Norge er all vaksinasjon frivillig. Ved at de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, er de også med på å beskytte de minste barna som er for unge til å få vaksine, og personer med spesielle sykdommer som gjør at de ikke kan vaksineres. 

Vaksinasjonen begynner vanligvis når barnet er 6 uker gammelt. Siden flere av sykdommene det vaksineres mot rammer de yngste barna hardest, bør forsinkelser unngås. Oppfriskningsdoser gis i skolealder.

Barn får tilbud om mange vaksiner fram til de er ferdige med grunnskolen. For å gi vaksine til barnet ditt trenger vi samtykke fra foresatte. Helsesykepleier vil innhente et slikt samtykke før vaksinasjon.

Oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet finner du her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/for-og-etter-vaksinasjon/

 

Reisevaksinasjon:

Når det gjelder reisevaksinasjon må man ta kontakt med Vaksineklinikken

Kontakt: 
Telefon:  75 53 24 22
E-post: post@vaksineklinikken.no 

Besøksadresse: Helseetasjen, City Nord, Stormyrveien 20, 8008 Bodø