Søknad om akvakultur i Sørfold kommune

Søker: Sisomar AS, org. nr. 987 520 507

Søknaden gjelder: Biomasseutvidelse og utvidelse av anlegg

Søkt størrelse: 14 000 000 stk. settefisk og utslipp av 3 200 tonn tørrfôr

Lokalitet: 11264 Trollbukta 

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67º21,200` Ø 15º35,560` 
(se punktet på kart her)

Vedlagt saken følger et utvalg av dokumentene i søknaden. Komplett søknad sendes ut elektronisk ved forespørsel til kommunens servicekontor.

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Sørfold kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 24. mai 2024.

Sendes til:

  • Sørfold kommune, avdeling Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen 
    eller til e-post
  • post@sorfold.kommune.no, og merkes med «Endring av lokalitet 11264 Trollbukta - Sisomar AS».