Forskriften består av 6 kapittel:

1. Generelle bestemmelser
2. Tilknytningsgebyr
3. Årsgebyr
4. Innbetaling av årsgebyr
5. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler
6. Avsluttende bestemmelser

Den største endringen ved innføring av ny forskrift er at fakturaen deles inn i to deler, forskriftens § 3-2:

  • Abonnementsgebyr – fast del
  • Forbruksgebyr - variabel del

Abonnementsgebyret er en fast del pr eiendom, uavhengig av størrelse på eiendommen. Forbruksgebyret er knyttet til arealet på eiendommen, jfr § 1-7.

Arealberegningen er deretter gruppert i kategorier som vist nedenfor.

KategoriArealområde:Beregningsgrunnlag
10 m2 - 100 m2100 m2
2101 m2 - 125 m2 125 m2 
3126 m2 - 150 m2150 m2
4151 m2 - 175 m2 175 m2 
5176 m2 - 200 m2 200 m2 
6201 m2 - 250 m2 250 m2 
7251 m2 - 500 m2 400 m2 
8501 m2 - 1.000 m2 800 m2 
91.001 m2 - 5.000 m2 1.600 m2 

Hvilken kategori eiendommen tilhører vises på faktura.

Hele faktureringssystemet er blitt endret på grunn av ny forskrift og mange data/grunnlag er blitt flyttet på. Det er derfor viktig at hver mottaker av faktura kontrollerer fakturaen som blir sendt ut nå.

Stemmer ikke arealet som står på fakturaen med dine egne data, må du kontakte Sørfold kommune v/tekniske tjenester, ettersom det er denne tjenesten som oppdaterer grunnlags-databasen som ligger til grunn for fakturaen.

Forskriften sier at faktura skal sendes ut i 6 terminer i løpet av året. Dette har vi ikke klart å gjøre første halvdel av 2024 på grunn av mye arbeid med omleggingen.

Skulle det bli vanskelig å betale fakturaen som blir sent ut nå, kan det tas kontakt med økonomiavdeling for å få oppdelt innbetalingen.

Her kan du laste ned dokument med gebyrregulativ vann og avløp gjeldende for 2024.