Det nærmer seg sommerferie, men mange barn har ingen ferieplaner å glede seg til. Rundt 4000 barn i Nordland vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, og vi vet at utviklingen i samfunnet det siste året har fått store konsekvenser for økonomien til mange familier. I sommerferien 2023 hadde over 70 familier ferieopphold sammen med Nordland Røde Kors, med i underkant av 300 deltakere. Familiene har ikke anledning til å melde seg på selv, men blir påmeldt av eksempelvis NAV, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten eller andre offentlige hjelpeinstanser der de bor. Lokale Røde Kors-foreninger som kjenner familier i målgruppen kan også søke.

For å kvalifisere til søker gjelder disse kriteriene: 

  • Man må ha et barn i alderen 6-13 år 
  • Man har ikke tilsvarende tilbud gjennom andre aktører 
  • Familien har vedvarende svak økonomi over tid, i minst 3 år 
  • Familien er selvstendig, uten tett oppfølging av frivillige, tolk eller hjelpeapparat 

Mer informasjon om hva ferie for alle er, søknadsprosessen og de ulike oppholdene som arrangeres av våre lokalforeninger i Nordland finner du her.  Siden oppdateres fortløpende etter hvert som det planlegges. I tillegg finner du mer info på hjemmesiden til Røde Kors her.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for årets sommeropphold er 07 mai, søknadssystemet vil være åpent så lenge det er ledige plasser på oppholdene og på venteliste.

Hvordan søker man?

Du kan ikke melde deg på selv som privatperson, men må først henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. Det er også mulig å søke gjennom sin lokale Røde Kors-forening. De vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien. Familier som ikke har deltatt tidligere vil prioriteres først, det vil også prioriteres at man får plass på de nærmeste oppholdene geografisk sett av hensyn til planlegging, reise, relasjoner i nærmiljøet, tilbud i etterkant av oppholdet, økonomi og miljø. Skulle det være ledig plass på ett opphold etter de som prioriteres først har fått plass, vil oppholdene kunne fylles opp fra andre områder. 

Hva må man huske på som påmelder? 

For at våre frivillige skal kunne gi familien en best mulig ferieopplevelse er vi helt avhengig av god og riktig informasjon om familien. Sjekk at dere har fått med alle familiemedlemmene, søsken over og under målgruppa er selvfølgelig velkommen. Dersom det er ulike behov eller hensyn i familien som krever tilrettelegging, eller som det er viktig at våre frivillige får informasjon om er det viktig at dere skriver det i et av feltene i søknadsskjemaet eller tar kontakt med oss slik at vi får lagt det inn i søknaden. Utfordringer knyttet til sosiale situasjoner blir ofte ikke notert, da dette kanskje ikke krever egen tilrettelegging, men kan være viktig at våre frivillige er orientert for å forstå familiene godt. Informasjonen vi får vil ikke påvirke familiens muligheter til å få plass på oppholdene. Informasjon om matpreferanser og allergier hentes nå inn når familien takker ja til oppholdet, fyll inn så godt som mulig, skriv i ett av feltene dersom dere er usikker, så slipper familien noen uheldige opplevelser på oppholdet. 

Når får familiene vite om de får plass?
Påmeldere og familier kontaktes fortløpende etter 7. mai. Plasser tildeles digitalt, der påmelder takker ja på vegne av familien via linken de får tilsendt. Vær obs på svarfristen dere får :) Familien settes på kopi. De første oppholdene får beskjed først slik at vi er sikre på at alle plassene våre blir benyttet. For de som ikke får plass etter første tildeling vil det være mulig å stå på venteliste. Det er alltid noen som dessverre ikke har mulighet til å benytte seg av tilbudet når det nærmer seg, det kan åpne seg plasser helt frem til oppholdet starter.

 

Søknadsskjema finner du her.

 

Plakat for utskrivelse finner du her.

Oversikt over ulike tilbud i Salten finner du her.