Folkemøte, mandag 22. april kl. 18.30 i rådhussalen.

Her vil DU få mulighet til å komme med forslag til hvordan kommunen kan lage fest, vise folkeliv, gjøre aktiviteter og å være en del av heiagjengen langs løypa. 

Sørfold kommune vil fokusere selve rittdagen på et arrangement i Straumen sentrum, for å samle mest mulig folk her i forkant, og når rittet passerer på ettermiddagen.

Før sommeren, allerede 18. juni, kommer ARN Roadshow med bl.a. Thor Hushovd, for å skape glød og blest om arrangementet.

TV-sendingene vil inkludere Sørfold kommune, som blir representert ved ca. 10 km av etappe 2, fra Kvitblik via Seljeåsneset og Straumen sentrum.

Se videopresentasjon av ruta for 2. etappe. (Video fra ARN sine sider).

Det har vært holdt to møter allerede – ett for lag og foreninger, og ett for lokalt næringsliv. Nå slår vi alle hodene sammen og møtes til folkemøte der alle – også du - inviteres til å komme og være med i fortsettelsen. 
Her vil vi si litt om status så langt, presentere noen fine og spennende forslag som er kommet inn, og si noe om de TO dagene vi fokuserer på: 

  • 18. juni – ARN Roadshow på ettermiddagen, med besøk av bl.a. Thor Hushovd.
  • 5. august – Selve rittdagen med folkefest i sentrum, før og under rittets passering.
    ARN Caravan med bl.a. Dag Otto Lauritzen stopper 20 min her på Straumen.

Dersom du har noen forslag og idéer til arrangementet, kan du notere det i skjemaet under her, og sende det inn til oss.  Vi er veldig takknemlige for alle forslag – mange hoder tenker bedre enn få, og kanskje kommer din idé på TV ut til 190 land!

Det er ikke obligatorisk å fylle ut e-post, men dersom du ønsker å bli kontaktet, kan du gjerne notere den i skjemaet.

Vi legger en del informasjon om ARN på våre egne ARN-sider her.